Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Linköping City Airport i symbios med näringslivet

Att förbättra tillgängligheten är ett ständigt återkommande tema på agendan för Linköping City Airport. Flygplatsen ligger mitt i centrala Linköping och är därmed lätt att nå från hela regionen. Att skapa hög tillgänglighet omfattar mycket mer än så – från Linköping nås långväga destinationer i Asien och USA via de mest effektiva hubbarna i Europa.

Passagerarantalet fortsätter att öka för Linköping City Airport. Tillväxten är så pass omfattande att kapacitetstaket mer eller mindre är nått. I framtiden kommer det att krävas mer omfattande åtgärder för att bereda plats för tillväxt om den fortsätter i samma takt som idag.
– På enbart två år har vi ökat från cirka 115.000 till närmare 160.000 resenärer på årsbasis. Ökningen kommer av att vi lyckats knyta så pass starka nav som Köpenhamn och Amsterdam, men även av att vår flygplats har en hög tillgänglighet. Många upplever att man sparar mycket tid genom att resa från mindre flygplatser och här kan vi verkligen konkurrera med bästa läge mitt i Linköping och en riktigt hög servicenivå, säger Linköping City Airports vd Camilla Lejon.

Tre turer per dag till Amsterdam även vintertid
Linköping City Airport står nu redo för nya utmaningar och har tack vare sitt utmärkta geografiska läge alla möjligheter att lyckas. KLM har nu beslutat att lunchavgången till Amsterdam ska flygas året runt förutom under högsommaren – i enlighet med näringslivets efterfrågan.
– Vår verksamhet lever och utvecklas i symbios med näringslivet i vår närregion som är Östergötland, men även andra delar av Sverige där man upptäckt fördelarna med att resa från en mindre flygplats med kortare ledtider. Det är ett ansvar och en uppgift vi har – att se till att det regionala näringslivet har tillgång till riktigt bra kommunikationer med världen, fortsätter Camilla Lejon.

Framtida utveckling
Inom den närmaste tiden kommer mycket utvecklingsarbete att kretsa kring mer effektivt nyttjande av den befintliga terminalen med tanke på den kraftiga passagerarökningen. Och det är inte bara affärsresenärer som föredrar den mindre flygplatsen – även antalet fritidsresenärer har ökat med över 50 procent på bara ett par år.
Enligt Camilla Lejon kommer man också att satsa på att utveckla nya destinationer som regionen efterfrågar, vilket sommarlinjen till Prag i samarbete med Växjö Småland Airport och Czech Airlines är ett bra exempel på. Avslutningsvis säger hon:
– Ambitionen är att vara en effektiv och tillgänglig flygplats med personlig service och öppen atmosfär. Det ska vara enkelt att resa till och från Linköping City Airport. Vi ska också bidra till att stärka regionens näringsliv och det upplever jag att vi gör med två mycket starka hubbar.