Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Linköpings framtidsmål konkretiserade

Av landets 290 kommuner räknas 40 som tillväxtkommuner, och av dessa toppar Linköping listan. Att locka människor – såväl som nyetableringar – till kommunen tycks inte vara speciellt svårt. Den stora utmaningen ligger i att skaffa fram bostäder till alla, få fart på flyttkedjorna och öka tillväxten ännu mer som naturlig följd av det.

Linköping är en av Sveriges starkaste tillväxtkommuner just nu. Kommunen har antagit mycket ambitiösa mål när det gäller nyproduktion av bostäder. Enligt visionen ska det produceras omkring 1000 nya bostäder per år i Linköping, varav det kommunala bostadsbolaget ska stå för ungefär hälften.
– Vi ser att det finns ett enormt behov av nya bostäder och därför arbetar vi för att lyfta målet ytterligare ett snäpp, det vill säga över 1000 nya bostäder per år, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund.
Behovet bottnar i att det inom i princip alla sektorer, från skola och annan kommunal service till industri och handel, är svårt att rekrytera lokalt. Det signalerar att bostadsbristen är en bromskloss för ytterligare tillväxt.

Driver OS, SM och VM
Kristina Edlund beskriver utvecklingen i Linköping som att driva OS, SM och VM – samtidigt.
OS står för Ostlänkens utveckling, som blir ett enormt lyft för hela regionen. För Linköping medför Ostlänken möjligheter att bygga ut staden med förbättrade pendlingsmöjligheter i en större arbetsmarknadsregion. Stockholm kommer att nås inom en timme, Norrköping på en kvart.
SM omfattar de stora bostadsmålen samt alla nya offentliga byggprojekt. Att bygga bort bostadsbristen står i centrum. Att skapa en mer sammanhållen stad med en tätare innerstad ryms också inom SM, liksom ambitionen att locka fler besökare till evenemangsstaden Linköping.
Slutligen så står VM för utveckling av framtidens nya stadsdelar, där Vallastaden är ett exempel. Det blir fokus på hållbarhet i den nya stadsdelen som kommer att omfatta bostäder i alla upplåtelseformer, handel och kontor, skola och annan offentlig verksamhet samt inte minst mötesplatser. Tanken är att Vallastaden ska bli en föregångare där kreativitet möter hållbarhet.

Mer än politiska visioner
Linköping strävar efter att bli 200 000 invånare med delmålet 175 000 till år 2030 ungefär. För att nå målet behövs fler bostäder, och det krävs satsningar på blandad bebyggelse där man fångar upp intressen från alla målgrupper. Till det hör bland annat satsningar för en tätare innerstad, där kommunen påbörjat arbetet för att så småningom ha cirka 50 000 boende i innerstaden. Det är mer än en fördubbling av den dagsaktuella siffran, men mot bakgrund av planerade investeringar ser kommunens samhällsbyggnadsdirektör Anna Bertilson att målet är realistiskt.
– Under sommaren kommer vi att visa upp den nya översiktsplanen i samband med lite olika evenemang, berättar hon. Vi vill framförallt visa att den politiska visionen är omsatt i konkreta planeringsmål. Det finns en struktur och ambition som sträcker sig över flera decennier och det är ett viktigt budskap som vi ska kommunicera nu.
Från Linköpings håll vill man understryka att Östergötland är en region som växer av egen kraft, en region med möjligheter att skapa både livskvalitet och framgångsrika affärsverksamheter.