Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Linköpings identitet inom flyg och högteknologi genererar tillväxt

Av Sveriges 290 kommuner klassas 40 som tillväxtkommuner. Linköping hör till den lilla skaran. Linköpings framgångar bygger mycket på en stark innovationsmiljö med världsledande företag, Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park i spetsen. Det råder ingen tvekan om att intresset är stort för Linköping nu. Ett intresse som bland annat vuxit fram ur flygindustrins framgångar.

Att ro iland investeringar, tillvarata innovationer och skapa ett gott företagsklimat i en expansiv kommun som Linköping är en stor utmaning – men samtidigt en spännande och inspirerande uppgift som Nulink – Linköpings näringslivsbolag, gärna tar sig an. Det långsiktiga målet är att skapa bra möjligheter för näringslivets utveckling – både för befintliga och presumtiva aktörer.

Flygets betydelse för Linköping
Linköpings moderna historia är en berättelse där flyget spelar en viktig roll – för näringslivet, tillväxten och internationella relationer. Det är över 100 år sedan Försvarsmaktens flygskola etablerades vid Malmens flygfält, och snart 80 år sedan som Saab valde att utveckla militär flygteknik med utgång från Linköping.
Saab insåg tidigt fördelarna med Linköping som etableringsort med tanke på den goda kompetensförsörjning av arbetskraft som fanns genom militära och civila aktiviteter på Malmen. Det fortsatta behovet av kompetent arbetskraft blev därefter en starkt bidragande faktor till att Linköpings Universitet etablerades. Idag står universitetet för forskning i teknikens absoluta framkant inom globalt uppmärksammade områden som mobil teknologi, IT-utveckling och kognition.
Saab driver än idag utvecklingen inom det flygtekniska området, idag med landets enda flygplanstillverkning. Tusentals av Linköpings yrkesverksamma befolkning har anknytning till flygteknisk utveckling, dels via Saab, men även via ett stort antal underleverantörer och annan flygrelaterad verksamhet.
– Vi har en stark identitet inom flyg och högteknologi. Den mångåriga traditionen som vi har i Linköping inom flygteknik och flygrelaterad verksamhet har skapat unika utvecklingsmöjligheter för kompetens och erfarenhet inom området. Många företag har under årens lopp utvecklat produkter och tjänster med flyget som utgångspunkt, bekräftar Yvonne Rosmark, vd för Nulink samt näringslivschef i Linköping sedan några år tillbaka, efter en lång karriär inom Saab.

Spetsområden och CSR
Även om flyget på många sätt kan sägas utgöra vaggan för Linköpings näringsliv så finns det många andra spännande spetsområden där kommunen också sticker ut. Ett par exempel är gröna näringar där Vreta kluster är utmärkande samt företagsnätverket Cleantech Östergötland som samlar ett växande antal företag inom miljöteknikområdet.
Tillsammans med kommunen strävar Nulink efter att skapa förutsättningar för tillväxt inom alla branscher.
– Linköping ska vara en kommun där nya företag får chans att utvecklas och växa, och etablerade aktörer får tillgång till det stöd som behövs för att kunna utveckla sin verksamhet. Till det hör även att arbeta med hållbarhet och inkludering, något som står högt på agendan nu, berättar Yvonne Rosmark.
Med hjälp av Nulinks nätverk ska vi se hur vi kan stötta olika initiativ och organisationer att utveckla sitt arbete.

Internationalisering
En stor del av utvecklingen sker inom Mjärdevi Science Park, där idéer från universitetet och andra forsknings- och utvecklingsintensiva institut och företag utvecklas till kraftfulla innovationer för en global marknad. I dagsläget finns över 300 företag och cirka 6000 arbetstillfällen inom Mjärdevi Science Park, och Yvonne Rosmark menar att det bara är början. Som avslutning säger hon:
– Det händer väldigt mycket i Linköping och i övriga regionen just nu. Nya saker är på gång hela tiden och det känns oerhört positivt att få vara en del av utvecklingen. Till exempel så kommer Linköping snart att ta emot 50 brasilianska familjer som ska lära sig utveckla Gripen. Därefter kommer ytterligare 50 familjer och det kommer att ta oss ytterligare ett steg mot ökad internationalisering.