Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Linköpings stadskärna lever upp i stort sett varje vecka

Efter fyra års verksamhet kan grundarna av Linköping City Samverkan AB, det vill säga föreningarna Cityföreningen och Cityfastighetsägarna, konstatera att det gemensamma företaget genererat resultat utöver alla förväntningar. Enbart under 2014 anordnades över 50 event både i egen regi och i samverkan med andra aktörer som precis som Linköping City Samverkan söker utveckla och stärka Linköpings stadskärna.

Att Linköping erbjuder en unik miljö för teknisk utveckling och innovation är ingen nyhet. Vid Mjärdevi Science Park frodas globalt ledande företag inom allt från bildhantering och visualisering till fordonssäkerhet. Linköpings universitet är vida känt för framstående IT-forskning med oändliga tillämpningar.
Det finns många fler exempel som tillsammans bidrar till kontentan att Linköping är en i särklass framåtsträvande stad där man satsar på utveckling i alla led. Det gäller inte minst utveckling av en attraktiv stadskärna, vilket är anledningen till att Cityföreningen och Cityfastighetsägarna med stöd från kommunen valde att etablera ett utvecklingsbolag för uppgiften.

Bjuder på evenemang i världsklass
Linköping korades till Årets Stadskärna 2009. Fröet till Linköping City Samverkan planterades redan då, men företaget etablerades formellt i januari 2011. Nu har det gått drygt fyra år och under den tiden har såväl linköpingsbor som besökare fått erfara ett betydande lyft av stadskärnan – och mer är på gång enligt cityutvecklare Marianne Lindh, som även är vd för samverkansbolaget.
– Under 2014 levde Linköpings stadskärna upp i stort sett varje vecka med minst ett evenemang. Linköpings Stadsfest och ”Gatuliv”, en hållbarhetsfest mitt i city, är bara ett par exempel på återkommande evenemang som vi ser fram emot även i år, säger Marianne.
Under vecka 34 går Linköpings Stadsfest, en nära veckolång tillställning, av stapeln med en mängd olika aktiviteter. Marianne avslöjar att det blir cykellopp mitt i city, en internationell marknad och massor av underhållning med en rad kända artister inbokade, däribland Melodifestivalens vinnare Måns Zelmerlöw.
– Det fantastiska är att allt förutom mat och dryck är gratis. Vi bjuder linköpingsborna på ett evenemang i världsklass, alla konserter och all annan underhållning är gratis. Evenemanget bidrar även till att lyfta Linköpings handel, restauranger och krogar eftersom fler människor vistas inne i stadskärnan under hela veckan.

Den moderna mötesplatsen
Linköping City Samverkan har stora utvecklingsplaner för hela Linköping. Precis som alla stora förändringar måste utvecklingsarbetet ske i samverkan. Att kommunen, näringslivet och invånarna engageras i det fortsatta arbetet är grundläggande.
Samverkansbolaget arbetar med perspektiv som är i linje med kommunens strategiska tillväxtmål för 2025. Att skapa levande torg och mötesplatser är en del av arbetet, liksom att förbättra tillgängligheten över lag, vilket även innefattar förbättring av kollektivtrafiken. Allt som rör Linköpings attraktionskraft är Linköping City Samverkans angelägenhet.
Marianne Lindh ser mycket positivt på framtiden och en fortsatt utveckling av Linköping City som den moderna mötesplatsen – en växande stad och stadskärna som är attraktiv, tillgänglig och trygg.