Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Linnéa Thurfjell visar att parainnebandy kan förändra världen

Flerfaldigt nominerade Linnéa Thurfjell kan bli Årets förebild och Årets ledare när Parasportgalan går av stapeln den 30 mars i Stockholm. Att förändra och framförallt förbättra världen blev tidigt ett mål för Linnéa, som under de senaste fem åren har investerat tusentals timmar i att ideellt träna och inspirera flera parainnebandylag.

Linnéa Thurfjell har alltid haft ett stort samhällsengagemang och intresse av att förändra. Hon drömde länge om att bli polis, men efter ett möte med några ungdomar som tränade på olika nivåer inom parasporten visste hon att hennes kraft och engagemang behövdes mer på annat håll.

Linnéas tankar om framgång och ledarskap
Ett återkommande tema som Linnéa snabbt uppmärksammade inom idrotten var att personer med funktionsnedsättning inte fick den uppmärksamhet och det rampljus de förtjänar. En av de första frågorna hon ställde blev därför: varför får de inte samma förutsättningar att synas och höras som andra utan funktionsnedsättning?
Bollen var i rullning, och ett sökande efter svar på frågan blev startskottet för Linnéas ideella engagemang med fokus på parasport och då framförallt parainnebandy. Hon tränar idag, fem år senare fyra olika parainnebandylag och vet ett och annat om ledarskap.
– Det är självklart att en god mental hälsa är en förutsättning för att kunna prestera bra fysiskt, och därför har jag mycket fokus på det i mitt ledarskap. ”En för alla och alla för en” är klimatet vi strävar efter inom vår parainnebandyverksamhet. Det gäller att ta vara på allas resurser och kompetenser, och använda allt till vår fördel när vi bygger laganda och framgångsrika team. Det inkluderar bland annat att se till allas utvecklingspotential och basera träningen på det.
– Som ledare skapar jag tillsammans med min ledarstab en atmosfär där alla får bidra och känna sig delaktiga, fortsätter Linnéa. Delaktigheten bygger på att vara en duktig innebandyspelare, och inte en person med funktionsnedsättning. Under 2020 har vi inom rullstolsinnebandyn som mål att ta minst bronsmedalj i högsta serien, och det kan även bli aktuellt med uttagning till landslaget. Mina spelare är oerhört drivna – precis som alla andra professionella idrottare som spelar på elitnivå.
Linnéa förklarar också att framgångar kan mätas på många olika sätt:
– Det är viktigt att man som ledare ser helheten och att framgång finns i stort som smått. Det kan vara socialt, ekonomiskt, i form av personlig utveckling, laganda, fysiska prestationer och inte minst ökad livskvalitet och bättre hälsa. Vad kan egentligen vara en större framgång än det? Det är värden som inte borde kunna räknas i kronor och ören, men som ger oerhört mycket tillbaka till samhället.

Alla vinner på ökat engagemang
Om man ändå ska se till kronor och ören, så finns det belägg för att investeringar i parasport är en ren samhällsinvestering som alla vinner på i längden. Parasportförbundet har för några år sedan presenterat en uträkning där det framgick att samhället sparar cirka 300.000 kronor per år och per individ som är regelbundet aktiv. Då handlar det om besparingar i form av färre sjukhusbesök, minskade sjukskrivningar, ökad livskvalitet, bättre studieresultat och ökad arbetsförmåga bland annat.
Om man utgår från den statistiken så har Linnéa genererat enorma besparingar för samhället under de år hon varit aktiv. Det rör sig om cirka 75 miljoner kronor, som totalt sparats in baserat på att 50 personer aktiverats under fem års tid. Det är uppenbart att en sådan besparing är av intresse för alla kommuner och regioner i Sverige, speciellt med tanke på att alla talar om att bidra till att Sverige ska uppnå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 före alla andra. När man talar om hållbarhet bör man även tala om inkludering.
– Generellt kan man nog säga att idrottare inom parasporten är mer drivna. De slåss för framgång rent idrottsmässigt, precis som alla andra elitidrottare. Men de måste även slåss mot fördomar som fortfarande finns överallt i samhället. Det gäller oavsett vilken funktionsnedsättning man har. För mig är det en självklarhet att satsa på parasporten, och jag ser fram emot dagen då andra inser det också, säger Linnéa Thurfjell som avslutning.

Linnéas nomineringar och utmärkelser under åren 2015 – 2019
2019: Nominerad till Parasportgalan, kategori Årets ledare
2018: Nominerad till Svenska Hjältar. Fick Kalmar kommuns Idrottspris
2017: Fick Kalmar kommuns Tillgänglighetspris för projektet ”Fritidskanalen”. Utsågs även till Världsförbättrare av Svenska ambassaden i Paris.
2016: Blev Årets Eldsjäl i öppen kategori
2015: Blev Årets ungdomsledare, Lions Club i Kalmar