Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Linnéregionen som IT-branschens guldsmedsgata

I Småland finns sedan länge en stark samverkanstradition där man genom att sträva efter gemensamma mål kan skapa lite bättre förutsättningar för alla. Den berömda Gnosjöandan är ett välkänt fenomen som inspirerar allt fler regioner och branscher utanför Gnosjö och tillverkningsindustrin. I Linnéregionen finns många goda exempel där utvecklingen av Information Engineering Center (IEC) är ett.

I Linnéregionen, det vill säga Kronoberg och Kalmar, har representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn organiserat sig för att lyfta aktuella frågor inom IT. Klusterbildningen IEC bygger på ett EU-projekt som startats vid Linnéuniversitetet med stöd från kommuner, regionförbund och flertalet företag.

Som i Gnosjö
Syftet är att öka kunskapsutbytet bland klustrets medlemmar. Den bärande konstruktionen bygger således på samverkan, precis som i Gnosjöregionen. Det är enligt samma principer man nu utvecklar nya samverkansformer mellan IT-företag och forskare i Linnéregionen.
– Kunskapsutbytet måste öka dels mellan akademin och näringslivet men även internt bland IT-företagen i regionen. Det är speciellt viktigt för de mindre företagen som kan dela resurser och bli mer konkurrenskraftiga med gemensamma krafter, menar Lars Hornborg, projektledare vid IEC.
När IEC etablerades för tre år sedan fanns det parallella initiativ där forskare likväl som representanter från Växjö kommuns näringslivsenhet och Almi ville se en ökad samverkan. Dagens IEC samlar intressen från cirka 200 medlemmar och stärker hela Linnéregionen som konkurrenskraftig region.

Omställning nödvändig för framtiden
Kronoberg kammar hem andraplatsen som Sveriges främsta IT-region, och Linnéregionen hamnar på fjärde plats. IEC vill nå ännu längre.
IEC anordnar seminarier, workshops och andra aktiviteter för att medlemmarna ska få möjligheter att träffas. Då skapas även intresse för ett ökat kunskapsutbyte. Nya kontakter knyts som kan leda till spännande samarbeten framöver.
Lars Hornborg ser IEC som en viktig del i regionens framtida utveckling. Tillräckligt många studier visar att regionen måste ställa om till en högre förädlingsgrad och en högre kunskapsnivå i produkterna. Det krävs en omställning mot nya branscher, bland annat IT.
– IEC skapar förutsättningar för fler att vara med och samverka för en starkare region. På samma sätt som guldsmedsgatorna i de gamla städerna samlade allt fler guldsmeder, attraktionskraften vägde tyngre än den ökade konkurrensen, ser vi att regionens roll som hotspot för IT-företagen växer – de har nytta av att vara i närheten av varandra, menar Lars Hornborg.