Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Linnéuniversitetets nya campus i Kalmar blir integrerat, öppet och modernt

Linnéuniversitetet har dragit igång sitt största projekt hittills i samband med att Campus Kalmars verksamhet nu ska samordnas i Ölandshamnen. Projektets syfte är att synliggöra och integrera universitetet som en resurs i staden genom att Campus Kalmar blir en naturlig mötesplats för akademin, näringslivet och övriga samhället.

Sveriges yngsta universitet ska bli mer tillgängligt och öppna upp för ökad samverkan med externa partners. Genom att samla all verksamhet mitt i centrala Kalmar, alldeles intill gästhamnen där Sjöfartshögskolan idag huserar, kommer Linnéuniversitetet att öppna dörren för nya samarbeten på alla nivåer – lokalt i Kalmar, likväl som nationellt och internationellt.
– Tanken är att universitetet ska bli lite som en stad i staden, samtidigt som staden blir en del av campus, säger Bo Bergbäck, professor i miljökemi samt prorektor vid Linnéuniversitetet.

Avgörande för Kalmars utveckling
Linnéuniversitetet kommer att få helt nybyggda lokaler i ett av Kalmars mest eftertraktade områden. Det är med all rätta, eftersom universitetet bidrar med en stor dragkraft för den lokala utvecklingen. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson är mycket positiv till satsningen.
– Jag vågar inte tänka på utvecklingen för Kalmar om vi inte haft Linnéuniversitetet, kommenterar han. Samtidigt får vi vara realistiska och inse att Kalmar är landets minsta universitetsstad. För att hävda oss i konkurrensen behöver vi därför ha en väldigt god och nära dialog med universitetet. Nu vill de bygga landets modernaste universitet på en av Kalmars mest attraktiva platser. Givetvis är det positivt för Kalmar.
Be Bergbäck håller med och understryker att Kalmar kommer att bli ännu mer intressant internationellt. Inte minst för internationella studenter men även för utländska företag och investerare som tror på en fortsatt stark utveckling i Kalmar.

Sommaruniversitet
Att Linnéuniversitetet nu satsar på ett sommaruniversitet vittnar om att man tror på en framtid med ökad internationell samverkan. Under juli månad samlades närmare 200 studenter från hela världen i en sommarakademi som för första gången anordnades i Kalmar och förväntas bli ett stående inslag.
– Studenterna fick en unik möjlighet att under en sommar få lära känna Sverige och Kalmar, samtidigt som man fördjupade sig inom ett kunskapsområde av intresse. Det unika med Sommarakademin är att den omfattar ett helt paket, som utöver utbildning även bjuder på aktiviteter som gör vistelsen här till ett minne för livet, säger vicerektor Nils Nilsson, som ansvarar för Sommarakademin.

”Sätt din kunskap i arbete”
Linnéuniversitetet har sedan länge ett välfungerande samarbete med regionens näringsliv, något som grundades redan då verksamheten fortfarande bedrevs som Högskolan i Kalmar.
– Ännu större fokus på näringslivssamverkan fick vi i samband med att rektor Stephen Hwang lät införa entreprenörskap på alla program. Många universitet har bra entreprenörskurser, men de förunnas inte alla utan finns bara på vissa program. Här har vi valt att göra helt annorlunda och integrera entreprenörskap på samtliga program, oavsett inriktning, berättar Nils Nilsson med påtaglig entusiasm.
Syftet, enligt Nils Nilsson, är att studenterna tidigt ska kunna ”sätta sin kunskap i arbete”. Det är något som inte minst arbetsgivarna är mycket intresserade av. Projektet med entreprenörskapskurser har nu pågått under tre års tid och finansieras delvis av EU. Ambitionen är att det ska bli ett permanent inslag i alla utbildningar även framöver, och att Linnéuniversitetet då kommer att omnämnas som det entreprenöriella universitetet. Redan idag omfattas omkring 12 000 programstudenter av satsningen.