Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Liten kommun med stora ambitioner

Karlskronas näringsliv präglas av ett antal stora industriföretag som till exempel Saab Kockums, NKT, Roxtec, Dynapac och Ericsson. Att så många större och inom sina nischer globalt ledande företag finns samlade i en kommun av Karlskronas storlek menar näringslivschef Pia Holgersson är unikt.

Karlskrona är den lilla kommunen med de stora ambitionerna. I jämförelse med storstäderna är Karlskrona litet, men i fråga om globalt ledande industrier och innovationer kan Karlskrona verkligen konkurrera.

Stärker från grunden
Hur ska Karlskronas näringsliv stärkas? Och hur blir det med jobben?
– Från kommunens sida arbetar vi mycket med att stärka vår intäktsbas, som består av både privata och offentliga bolag. Teorin är att ett jobb inom intäktsbasens företag genererar ytterligare två jobb inom övriga företag i Karlskrona samt viktiga intäkter för att bygga välfärd, förklarar Pia Holgersson.
Antalet intäktsbolag, inklusive de statliga bolagen, är drygt 100-talet i Karlskrona idag. För att uppmärksamma dessa lite extra anordnas temadagar med workshops och aktiviteter som kan öppna nya samverkansmöjligheter mellan bolagen. Karlskrona Executive är ett exempel, där man senast bjöd in till en dubbeldäckartur runt staden med planerade stopp för presentationer på ett antal företag.
Att satsa på intäktsbasen är att satsa på en stark grund att bygga vidare på.

Ny näringslivslots
Framgång stavas samverkan. Det är man ganska övertygade om i Karlskrona. För att utveckla fler arenor för samverkan har kommunen nyligen sjösatt en näringslivslots som involverar samtliga kommunala enheter och funktioner. Företag som behöver komma i kontakt med en eller flera enheter tar enkelt kontakt med lotsen som samordnar effektiva möten.
– Näringslivslotsen ska göra det enklare för våra företagare att nå oss och få den hjälp de behöver. Vi kommer att lägga mycket kraft på att utveckla den här funktionen lovar Pia Holgersson.

Få studenterna att stanna
Samverkan omfattar naturligtvis även Blekinge tekniska högskola, som har campus i Karlskrona.
– I dialog med högskolan fokuserar vi inom den kommunala näringslivsenheten just nu på en nyckelfråga för Karlskrona: hur får vi studenterna att stanna kvar efter sina studier? Det är en fråga som vi delar med många andra kommuner i samma storlek.
Pia Holgersson är hoppfull om framtiden, men påtalar samtidigt att bara cirka 15 procent av studenterna stannar i regionen.
– Vi måste arbeta ännu tätare med våra företag, och öppna fler vägar för samverkan. Det kommer att hända mycket spännande saker framöver, avslutar hon.