Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Liten kommun satsar stort

Ovanåkers kommun ligger inte på latsidan när det gäller att skapa en aktiv och meningsfull fritid för sina invånare. Tillsammans med föreningslivet bygger Ovanåkers kommun ett brett utbud av aktiviteter som passar alla. Det är grunden för att skapa en hög livskvalitet.

I Ovanåker vill man gärna trotsa kommunens litenhet genom att satsa stort. Det gäller allt från skola och bostäder till nyföretagande och etableringsmöjligheter. Nyckeln till allt stavas förtroende, trygghet och omtanke – värden som är starkt påtagliga i alla verksamheter, offentliga som privata.
Begreppet livskvalitet är därmed också starkt påtagligt i Ovanåker. Livspusslet blir enklare i en liten kommun där närhet och service prioriteras högt. Det är inte heller en slump att Ovanåker anses vara en av Sveriges tryggaste kommuner.
– Kommunens invånare är kända för sin gemenskap och sitt engagemang som sträcker sig över många frågor. Ett rikt föreningsliv är viktigt för invånarnas gemenskap och det unika engagemang som finns här bidrar till att skapa en trygghet som verkligen är utmärkande, säger kommunchef Christer Engström.
För den som vill ha en aktiv fritid finns det alla möjligheter i Ovanåker tack vare kommunalt, ideellt och privat engagemang i allt från foto och teater till bandy och extremcykling.

Bra på myndighetsservice
Trygghet är ett ganska brett begrepp som även omfattar ekonomisk trygghet. Ovanåker har en låg arbetslöshet och många av regionens största privata arbetsgivare finns etablerade i kommunen. Det var även privata företag och enskilda personer som var med och förverkligade Sveriges första inomhushall för bandy i Ovanåker.
Trots att Ovanåker är en mindre kommun har man sedan många år ett väletablerat näringslivsråd. Kommunen har också utsetts som en av landets mest framstående när det gäller myndighetsservice mot företag. Det blir ytterligare en fjäder i hatten för Ovanåker.

Bästa skolkommun
Engagemanget sträcker sig även över skolan och under de senaste åren har Ovanåker utsetts till en av Sveriges bästa skolkommuner flera gånger. Det är ett gediget arbete som ligger bakom det och Christer Engström är noga med att poängtera att det är gemensamma ansträngningar från offentligt och privat håll som gör framgången möjlig.
– Att samarbeta över gränserna är viktiga framgångsfaktorer, säger han. Vi har ett mycket bra exempel med Voxnadalens gymnasium i Edsbyn som utvecklar flera av sina utbildningar i nära samverkan med näringslivet.
Vid Voxnadalens gymnasium finns förutom en nationell idrottsutbildning i bandy även teknikcollege, yrkes- och studieförberedande program. Att näringslivet ska introduceras tidigt är grundläggande i samtliga utbildningar. Det är nog också delvis därför som entreprenörskapet är starkt i Ovanåker, som har en företagsamhet över rikssnittet.