Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Litet arkitektkontor med stort kunnande

Cyréus Arkitektur AB är ett arkitektkontor i Södertälje som gärna arbetar med komplexa projekt. Företaget startades av Sofi Cyréus 2007 och sysselsätter idag tre medarbetare.

Cyréus Arkitektur vänder sig mot såväl byggbolag och fastighetsägare i den privata sektorn som Södertälje kommun. Nyligen avslutades ett stort projekt av ett nytt köpcentrum i direkt anslutning till Ikeas varuhus i Kungens kurva. Beställare var Ikano Retail Centres som ingår i Ikanokoncernen.
– Vi har fungerat som projekterande arkitekt åt Peab. Ett Göteborgsföretag hade ritat förfrågningsunderlaget åt Ikano och vi har gjort bygghandlingar utifrån det i samarbete med den ursprungliga arkitekten, berättar Sofi Cyréus.
Cyréus Arkitektur har också jobbat mycket med en privat fastighetsägare som förvaltar ett område på 45-50.000 kvadratmeter.
– Åt dem har vi ritat nya hus åt Friskis & Svettis och Honda och även gjort mindre hyresanpassningar.

Södertälje city – i samverkan
Södertälje kommun har tillsammans med fastighetsägarna i Södertälje city och Centrumföreningen startat processarbetet ”Södertälje city – i samverkan”. Planen är att det ska finnas 1500 nya bostäder och omkring 15.000 kvadratmeter ny lokalyta fram till 2029.
– Det känns som det händer rätt mycket i Södertälje nu. I december 2013 tog kommunen beslut om en ny översiktsplan som heter Framtid Södertälje. Där pekar man ut olika delar att förtäta i centrala stan, binda samman förortsområden och utveckla de centrum som finns i miljonprogramsområdena, berättar Sofi Cyréus.

Stor konkurrens
Konkurrensen är stor bland arkitekter i Södertäljeregionen.
– Inom ett område på 35 kilometer finns cirka 80 procent av alla arkitekter i Sverige och de flesta finns i Stockholm. I Södertälje däremot är arkitektkontoren underrepresenterade i förhållande till stadens storlek, säger Sofi Cyréus.
Styrkan hos Cyréus Arkitektur är bred kunskap och förmågan att jobba med komplexa projekt. Dessutom har arkitektkontoret en bred kulturell bakgrund trots att man bara är tre medarbetare.
– Vi vill gärna jobba komplext och tvärvetenskapligt. Jag har själv jobbat mycket med industrin i Södertälje, bland annat AstraZeneca och Scania, och där har det handlat om ganska stora projekt, säger Sofi och fortsätter:
– Jag har länge varit intresserad av att jobba med stadsbyggnad eftersom det ligger nära det vi står för, nämligen miljövänlig och hållbar arkitektur.
Framtidsvisionen hos Sofi är att kontoret ska växa till cirka tolv medarbetare och att verksamheten ska bestå av tre huvudspår: Industri- och kommersiella byggnader, Bostadsbyggnad och Stadsbyggnad.