Sön 28 nov / År 39 / Nr 4 2021

Litet innovationsbolag med storskaliga lösningar

Utvecklingsbolaget Swt Development drar sig inte för att konkretisera sina kunders idéer och utveckla dem för att snabbare kunna nå marknadsintroduktion. I en tid då cirkulära lösningar och ökad effektivisering står högt på agendan efterfrågar bland annat företag inom skogs- och förpackningsindustri den specialistkompetens och det pilot- och prototyplabb som Swt Development har byggt upp för att utveckla och verifiera nya innovationer.

Idag pratar alla om innovation, hållbarhet och cirkulära lösningar. Men vad betyder det egentligen? Rent förenklat kan man sammanfatta det som ett universellt behov; vi blir fler människor som ska samsas om samma mängd naturtillgångar vilket innebär att de resurser vi har kommer bli allt mer värdefulla och vi tvingas därför att bli bättre på att hushålla med dem.
För att klara den utmaningen, som ses som vår tids största, kommer det behövas både nya material och nya produktionskoncept som kan sättas in i både befintliga och nya produkter.

Att ställa om konsumtionsmönster och satsa mer på förnybara råvaror är egentligen enda chansen för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden. Det är också just därför skogsindustrin är intressant. Där finns en råvara som har potential att utvecklas till helt nya produkter – i princip allt som kan tillverkas med fossila källor skulle kunna ha skogen som ursprung istället.

– Vi arbetar med hela kedjan från att utveckla nya material till nya produktions- och produktkoncept. Framför allt arbetar vi med förnyelsebara och återvinningsbara material, och skogsindustrin är en av våra kundgrupper, berättar Anna Altner, VD på Swt Development.

Potentialen hos fiberbaserade material
Att ställa om konsumtionsmönster och satsa mer på förnybara råvaror är egentligen enda chansen för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden. Det är också just därför skogsindustrin är intressant. Där finns en råvara som har potential att utvecklas till helt nya saker – i princip allt som kan tillverkas med fossila källor skulle kunna ha skogen som ursprung istället.
Fiberbaserade material kan redan idag i allt större utsträckning ersätta de icke-hållbara fossila alternativen men ännu är inte dess fulla potential nådd. Det pågår mycket forskningsverksamhet inom området, men för att nå ända fram krävs tillämpning och entreprenörsanda där man vågar satsa mer för att nå marknaden snabbare. Verksamheten för Swt Development bygger helt och hållet på att utvärdera nya innovationer genom att praktiskt testa dem.
– Vår styrka ligger i att arbeta enligt en dynamisk utvecklingsmodell där vi snabbt kan få resultat och parallellt arbeta med material- och processutveckling. Vi har byggt upp ett unikt pilot- och prototyplab, The LoopLab, där vi kan gå från idé till att verifiera olika typer av material-, produktions- och produktkoncept, förklarar Anna Altner.

Boostar utvecklingsverksamheten
På Swt Development arbetar man med olika typer av material- och processplattformar, men kärnkompetensen ligger i att arbeta med olika slags fibermaterial i torr process. Den egenutvecklade processplattformen, Nowa2-processen, har många fördelar framför vattenbaserade processer för fiber. Bland annat använder processen en bråkdel energi och investeringskostnaden är avsevärt lägre. Det gör det möjligt att få lönsamhet i lägre produktionsvolymer, vilket är en förutsättning för att lyckas med nya materialkoncept och produkter.
Om man vill man boosta sin utvecklingsverksamhet och snabbare nå resultat är Swt Development en kraftfull partner. Trots att Swt Development fortfarande är ett relativt litet utvecklingsbolag finns det mycket att hämta i form av kompetens för att snabbt konkretisera idéer till faktisk produktion.
– Vi har bedrivit flera lyckosamma projekt som har gett betydande resultat för våra kunder men även knoppat av egna satsningar. Ett exempel är MBoard, vilket är ett helt cirkulärt skivmaterial av papper som utvecklats till eget produktionsbolag i koncernen, upplyser Anna Altner, som även avslöjar att man i skrivande stund bedriver flera spännande utvecklingssamarbeten där cellulosa, förnyelsebara fiber och återvunnen textil står i fokus.