Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Livsmedelshandlarna lovordar efterlängtat tillsynsinitiativ

Livsmedelshandlarna organiserar handlare över hela Sverige i konkurrensneutral samverkan. Organisationens främsta uppgift är att bevaka och försvara medlemmarnas intressen i olika sammanhang, det kan vara politiskt, ekonomiskt eller i kontakt med myndigheter.

Knappt 60 procent av all dagligvaruhandel i Sverige bedrivs idag av privata handlare som själva äger sina butiker. De representerar välkända varumärken som ICA, Hemköp, Vi, Tempo och Handlar’n. Genom att den lokala handlaren själv kan ta beslut rörande sin butik och sina varor, har kunderna ökade möjligheter att vara med och påverka både utbud och kvalitet. Det ökar kundnöjdheten vilket i sin tur gynnar handlaren som stärker kundrelationerna och skapar underlag för mer affärer.
Livsmedelshandlarna etablerades 1931 för att stärka och stötta privata handlare. Även om branschen liksom de flesta andra är konkurrensutsatt är det viktigt att skapa underlag för samverkan mellan olika aktörer, det vinner alla på i längden – handlare såväl som konsumenter.

Tillsyn ska stärka näringslivet – inte ta kraft
En av Livsmedelshandlarnas viktigaste uppgifter är att stötta handlare i mötet med myndigheter. Alla kommuner i Sverige bedriver tillsynsarbete som omfattar företag, stora som små, inom alla branscher. Historiskt så har tillsynsarbetet ofta uppfattats som krångligt och oförutsägbart, trots att själva processen är till för att stärka seriösa företag.
I Rättvik har ett unikt samarbete initierats mellan kommunens närings- och tillsynsenhet och lokala företag. Samarbetet, som kallas Rättviksmodellen, bygger på samsyn där kommun och näringsliv samverkar för att tillsammans skapa bättre möjligheter för lönsamt företagande med rättvisa och konkreta avgifter baserade på utförda kontroller. Den gemensamma visionen är att skapa tillväxt för lokala företag med långsiktiga mål och stärka deras konkurrenskraft mot företag som etablerar sig med siktet ställt enbart på kortsiktiga vinster.

Bra och efterlängtat initiativ
I Rättvik, som lever uteslutande på småföretag, är det extra viktigt att stärka enskilda företag. Inte minst genom att förenkla mötet mellan företag och myndigheter, som tidigare skett via miljontals blanketter istället för genom personliga möten. Tack vare den nya modellen tillämpas personliga möten där man tillsammans diskuterar utvecklingsmöjligheter och hållbar tillväxt för Rättviks företag.
– Rättviksmodellen är ett mycket bra initiativ som bör spridas till alla kommuner, anser Livsmedelshandlarnas VD Pär Bygdeson.
Bygdeson understryker att initiativet är efterlängtat av livsmedelsbutiker över hela Sverige, och troligen även av alla andra företagare som står under kommunal tillsyn.
– Kostnader för tillsyn baseras i alla andra kommuner på schabloner och rekommendationer från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Fakturor skickas dessutom ut innan tillsyn skett. I Rättviksmodellen tillämpas istället dels en fast kostnad baserat på de kostnader som kommunen har i samband med tillsynsarbetet, plus en avgift när kontroll gjorts. Fakturan skickas därefter när allt arbete utförts. Det är en rättvis modell som signalerar att alla företag är viktiga för kommunen, och det är så det ska vara.
Livsmedelshandlarna arbetar nu för att sprida god praxis bland landets övriga kommuner när det gäller tillsyn. Rättviksmodellen tryggar en förutsägbar, rättvis och rättssäker behandling för alla företag.