Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ljungby – en stad i förändring

Ljungby stad håller på att förändras. Den offentliga miljön ska bli både mer tillgänglig och mer tilltalande och de olika delarna i centrum knyts ihop genom enhetlig design och arkitektur.Den bärande principen är att titta på helheten och inte varje del för sig, säger Bengt Karlsson, projektledare för centrumomvandlingen.

För omvandling är precis vad det handlar om. Den gamla centrumplanen från början av 80-talet handlade om att förtäta centrum, den nya om att förena. Tidigare skar järnvägen rakt igenom stadskärnan, nu är rälsen för länge sedan uppdragen och nya möjligheter att anlägga gångstråk och att bygga nytt har öppnat sig.

Vi gav tre arkitektbolag i uppdrag att ta fram förslag på hur vi skulle kunna utforma området från Lilla torg över Stora torg och bort mot Salutorget och sedan valde vi att plocka godbitarna ur deras material, berättar Bengt Karlsson.

Känsla av helhet
Resultatet blev bland annat att torgen binds ihop genom en plattläggning i form av en trasmatta men också av enhetligt designade parkbänkar, stolar, papperskorgar med mera.
Den nya centrumplanen sträcker sig fram till 2025, men den största delen av arbetet ska vara klart redan 2017.
Den första etappen som omfattade Lilla torg invigdes i juni 2013 och nu är arbetet med Stora torg i princip också färdigt. Under december 2014 blev också en ny bussterminal, som ska serva ca 1 miljon resande varje år, klar.
Förutom att få ett mer tilltalande och sammahållet centrum är ett syfte med centrumomvandlingen att minska genomfartstrafiken och parkeringsytorna på Stora torg, förklarar Bengt Karlsson.

Stort torg med möjligheter
Några nya gågator blir det dock inte. I stället satsar kommunen på så kallade gångfartsområden som möjliggör fordonstrafik utan att det stör de gående.

Genom att låta Stora torg bli ett riktigt torg skapar vi också möjlighet att ha lite större evenemang där, säger Bengt Karlsson.

Men smakar det, så kostar det. Både i kronor och ören och i tålamod.
Periodvis har det varit jobbigt för butiksägarna och vi har haft mycket diskussioner både med dem och fastighetsägarna, säger Bengt Karlsson och tillägger:

Men när vi väl blivit färdiga har alla faktiskt varit jättenöjda.
Och kostnaden då? Jo, den kommer totalt landa på ca 90 miljoner kronor.

Text: Carina Karlund