Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ljungby stolt hemvist för Nordeuropas modernaste luftgasfabrik

När Strandmöllen började leta efter en lämplig etableringsort för sin första kompletta luftgasfabrik i Sverige var det en lokaliseringsmöjlighet som stack ut ur mängden. Småländska Ljungby kunde inte bara lova ett bra logistikläge med välutbyggd infrastruktur och korta avstånd i södra Sverige, utan även en förstklassig näringslivsservice som i slutändan blev helt avgörande för etableringen.

Ljungby anstränger sig lite extra för att behålla en livskraftig industri. Det var med största sannolikhet det som lockade gasbolaget Strandmöllen till kommunen redan 2010. Året därpå stod fyllningsstationen klar och sedan sommaren 2014 är Ljungby stolt hemvist för norra Europas modernaste fabrik för produktion, lagring och distribution av rena industrigaser.
– I vår värld är Ljungby Sveriges huvudstad och vi är här för att stanna, inleder Strandmöllens vd Anders Granlund.

Leveranssäkerhet och nya kontakter
Tack vare investeringen, som uppgår till ungefär 150 miljoner kronor, tryggar Strandmöllen leveranssäkerhet över hela södra och mellersta Sverige. Utmed E4:an kan man se fabriken och det 33 meter höga kyltornet, som därmed är Ljungbys högsta punkt.
– Med den nya fabriken har vi dels skapat större leveranssäkerhet för befintliga kunder. Vi kan dessutom knyta nya kontakter i och utanför regionen. Det finns en stark och levande industri här och den bidrog till beslutet om att etablera vår nya anläggning just här. Samtidigt ser vi mycket positivt på utvecklingen i regionen generellt, säger Anders Granlund.
Luftgasfabriken består bland annat av fyra stora tankar – med en tankkapacitet på en miljon liter. Fabriken tillverkar Oxygen, Nitrogen och Argon, men Strandmöllen kan tillhandahålla alla standard- och specialgaser som används inom den moderna industrin. Gas används idag i princip inom alla branscher – från läkemedelstillverkning till packning av ömtåliga livsmedel. Dessutom breddas användningsområdet hela tiden med nya tillämpningar.

Industrikompetens lockar
Utveckling föder utveckling och talanger lockar nya talanger. Regionens industrikompetens var precis som läget och kommunens service avgörande för beslutet om Strandmöllens investering och det blir knappast några problem att rekrytera till den nya fabriken enligt Anders Granlund.
– Tekniker och säljare med erfarenhet av att jobba mot industrin kan räkna med goda utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi vill vara med och skapa ett bättre Sverige där arbetstillfällen gynnas. Vi har dessutom för avsikt att utveckla befintliga samarbeten med både universitet och gymnasieskolor för att trygga kompetensförsörjningen på lång sikt.

Vinnande team byggs upp
Granlund ser en mycket ljus framtid för Strandmöllen i och utanför Sverige. Efter att ha varit innehavare av diverse ledande positioner sedan 20-årsåldern vet han exempelvis hur ett vinnande team ska byggas upp, och det är nu på god väg att förverkligas i Ljungby.
– Det är med en stark optimism och ett gediget engagemang för omgivningen som Strandmöllen ska drivas och utvecklas framöver, lovar Anders Granlund.
Strandmöllen grundades i Danmark för 100 år sedan och är fondägt. Den nya fabriken är ett resultat av företagets vilja att ständigt utvecklas och eftersom investeringen bygger på eget kapital från fonden är det även ett talande bevis på Strandmöllens långsiktighet och stabilitet.