Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ljungbyhed Air – samlingsplats för flygutbildning, nya affärer och event i luften

Ljungbyhed Park i Klippans kommun är ett område för företag inom flygbranschen att etablera sig och växa. Här finns flygfält, utbildningscenter, hotell och konferensanläggning samt ett geografiskt läge som ger stora möjligheter och fördelar.

2010 inleddes ett samarbete mellan Klippans kommun, Lunds universitet, Peab och Region Skåne för att utveckla området och locka fler företag till Ljungbyhed Park. Samlingsnamnet för projektet är Ljungbyhed Air.
Vid Ljungbyheds flygplats finns idag flera företag och verksamheter direkt kopplade till luft och flyg. Alla har etablerat sig här på grund av områdets unika flyg- och luftmiljö nära både Kastrup/Copenhagen Airport, Sturup/Malmö Airport och Ängelholm/Helsingborg Airport.
– Vi har en stabil basverksamhet inom flyg på Ljungbyhed Park som vi nu önskar vidareutveckla med befintliga och nya aktörer. Därför har vi skapat ett samarbetsforum och en organisation som heter Ljungbyhed Air, berättar Anders Svensson, VD för Peabkoncernens Ljungbyhed Park och ordförande för Ljungbyhed Air-initiativet.

Ett nationellt center för luft och flyg
Ljungbyheds flygplats är redan en nationell plattform för pilot- och flygteknisk utbildning med högsta kvalitetsnivå. Tillsammans med offentliga aktörer, näringsliv och akademi finns därmed realistiska förutsättningar att redan om några år forma ett kraftfullt utvecklingscenter med en kreativ och attraktiv miljö för forskare, företag och aktörer som agerar inom flyg och luft.
Målet är att positionera Ljungbyheds flygplats som ett internationellt utvecklingscenter inom flyg och luft.

Ljungbyhed – världens äldsta flygplats i full drift
Ljungbyhed Park, som är en gammal militärförläggning, ägs av Peab. Redan för 101 år sedan etablerades en flygplats i området och på 1930-talet blev Ljungbyhed en plats för militärflyget. Ljungbyhed räknas idag som världens äldsta flygplats som fortfarande är i drift.
På senare år har dock den militära närvaron minskats och ersatts med civil verksamhet. I Ljungbyhed finns Trafikflyghögskolan som driver trafikflygarutbildning för civil luftfart i Lunds universitets regi och Klippans kommun som utbildar flygtekniker och flygmekaniker.
Saab har verkstäder på flygplatsen och arbetar med underhållssystem på försvarets flygplan. Vidare finns här också en aktiv flygklubb som också utbildar piloter, berättar Anders Svensson.

Stora möjligheter till event
På Ljungbyhed kombineras företagsamhet med utbildning, aktiv sport och fritidsverksamhet. Möjligheterna är stora för att utveckla och använda Ljungbyheds unika natur och förutsättningar för upplevelser och events av olika slag.
I parkområdet finns ett hundratal byggnader, golfbana, hotell och konferensanläggning och möjligheter för events och ungdomsläger. Här finns drygt 1 000 sängplatser i allt från hotellstandard till logementsboende.
– Vi har kommit en bit på vägen och för en tid sedan bildade vi en ideell förening, som har ett tiotal medlemmar. Vårt mål är att få hit flygbolag, utbildningsanordnare och eventbolag av olika slag. Ljungbyhed är ett vackert område som vi vill utveckla och utnyttja på ett bra sätt, säger Anders Svensson.