Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ljus framtid för Halmstad som besöksmål

Halmstad befinner sig på första parkett. Allt fler väljer att bosätta sig i kommunen och företagsklimatet blomstrar med nya investeringar. Det byggs mycket nytt runtom i Halmstad och framtidsutsikterna ser alltjämt goda ut. Halmstad lever upp under sommarhalvåret och är känd som en av landets främsta sommarstäder, men alla som bor och verkar i staden vet också att det finns mycket att uppleva även under årets kalla månader.

Destination Halmstad kraftsamlar kring besöksnäringen och arbetar tillsammans med Halmstads Näringsliv AB för att nya investeringar ska hitta till Halmstad. Att främja för en utveckling där fler företag är med och skapar och paketerar upplevelser samt fler hotell och besöksmål byggs är en del av det, men att även kunna ta vara på befintliga värden och tillgängliggöra dem i ännu större utsträckning är minst lika viktigt.
– Vår främsta uppgift som destinationsbolag är att motivera och stötta företagen i Halmstad så att de kan utveckla och sälja upplevelser som bidrar till att skapa reseanledningar, samtidigt ska vi också marknadsföra det som finns att göra och uppleva i vår kommun, säger Johan F Lundberg, vd på Destination Halmstad.

Halmstad lever året om
Såväl Halmstadbor som långväga besökare ska uppleva att staden lever året om. Halmstad har ett mycket bra utgångsläge som idrottsstad med mycket evenemang kring det. Idrotten har både bredd och spets, med allt från motionslopp till absolut högsta eliten inom många områden. World Cup i bordtennis anordnas i Halmstad i år liksom landskampen mellan Sverige och Ryssland i handboll. Och 2018 väntar VM i Bordtennis bland annat.
– En bra grund för vidareutveckling av idrottsstaden finns redan i form av en omfattande bredd- och ungdomsverksamhet. Det finns en stor utvecklingspotential kring idrott och nya upplevelseforum kan skapas ur det, menar Johan F Lundberg.
Destination Halmstad är med och skapar nya produkter inom besöksnäringen. Idrott är en bra ingrediens, men det finns samtidigt mycket annat som också går att paketera och sälja som unika upplevelser för Halmstad och Halland.

Halmstad blir mindre storstad
Framtidsutsikterna för Halmstad som ett ännu viktigare besöksmål i sydvästra Sverige ser goda ut. Tillgängligheten är redan bra, och den förbättras ständigt. Nu får den regionala flygplatsen snart två nya destinationer, Kalmar och Berlin, och därmed ökar möjligheterna för fler att ta sig till Halmstad.
– Halmstad passerar snart 100 000 invånare och kan då räknas som en mindre storstad istället för en stor småstad. Det kommer att betyda mycket för besöksnäringen eftersom ännu fler blickar riktas mot Halmstad. Det händer mycket i regionen, många investerar och det byggs mycket nytt. Allt får en positiv inverkan på besöksnäringens framtida utveckling och det ska vi ta tillvara på, summerar Johan F Lundberg som avslutning.