Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ljus framtid för miljöstaden

Eskilstuna kommun är en föregångare när det gäller att arbeta med miljöfrågor på ett nytänkande sätt där olika insatser har ett gemensamt mål. Miljösatsningarna som görs inom kommunen är av olika karaktär, men har det gemensamma målet att främja den hållbara utvecklingen till förmån för alla som lever och verkar i Eskilstuna.

Miljöfrågorna har länge stått högt på agendan i Eskilstunas utvecklingsarbete. Att Eskilstuna blev Sveriges miljökommun 2012 samt kom tvåa i jakten efter samma titel i fjol vittnar framförallt om ett gediget engagemang för att göra bra saker som gynnar både miljö och samhälle. I år har Eskilstuna även blivit utsedd till en av 33 finalister världen över i Världsnaturfondens utmaning för städer, Earth Hour City Challange. Ett bevis på ett gott miljöarbete.
– Miljöarbetet grundas på ett mycket långsiktigt arbete som omfattar många olika saker. Det är med andra ord inte bara en inriktning, utan flera stora satsningar som tillsammans utgör Eskilstuna kommuns miljöarbete, förklarar Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör i Eskilstuna.

Miljö på bred front
Bland de mest uppmärksammande miljösatsningarna finns färgsorteringen för olika avfallstyper, ett unikt system som införts i Eskilstuna för några år sedan och som med stor sannolikhet kommer att införas i andra kommuner. Kraftvärmeverket drivs numera även med nästan enbart biobränsle, och kommunen gör samtidigt en långsiktig satsning på sol- och vindkraft.
Andra satsningar riktas till företagen i Eskilstuna, som erbjuds fossilfri värme och el, och kommunen arbetar även för att underlätta för transporter på järnväg genom den stora logistiksatsningen.
– Ytterligare en aspekt är att vi arbetar för att göra det enkelt att cykla, gå och åka kollektivt och i år satsar vi även på att utse cykelsmarta arbetsplatser för att inspirera fler att ta cykeln till jobbet. Vi vill dessutom att barnen i vår kommun ska ha god kunskap om miljöfrågor och cirka 70 procent av skolorna har så kallad Grön flagg, som visar att de har integrerat miljöfrågor i sitt arbete. Dessutom ska hälften av maten i skolorna och äldreomsorgen vara ekologisk till 2020, informerar Kristina Birath.

Nya resvanor i miljöns tecken
Kristina Birath understryker att miljöarbetet måste integreras tidigt i stadsplaneringen. Eskilstuna är redan idag en kompakt stad som förtätas i syfte att minska klimatpåverkan. Med korta avstånd blir det lättare att förlita sig på andra transportmedel än bil.
Ambitionen är att öka det kollektiva resandet, och många insatser har redan gjorts för att åstadkomma det. Målet är att minska bilåkandet från 60 procent till 40 procent till 2020. Än är det en bit kvar, men Eskilstunas framtid som miljöstad ser mycket ljus ut.