Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ljus framtid för Växjö som IT-branschens Gnosjö

För Softhouse Consulting är det viktigt att leverera ofta och tidigt enligt principen för så kallad Agile (lättrörlig) utveckling. Det hjälper bland annat till att bibehålla fokus inom projektet och dessutom ser kunderna konkreta, mätbara resultat under resans gång. Aktuella områden där Softhouse levererar idag är Insikt och beslut, Försäljning och självbetjäning online samt inom Mobila arbetssätt.

– Mervärdet för våra kunder ökar i varje delleverans eftersom man får något som kan användas mycket tidigare jämfört med om hela leveransen skulle ske mot slutet av projekttiden, inleder Henric Westergren, som ansvarar för Växjökontoret som han även varit delaktig i att etablera.
Det nyetablerade kontoret i Växjö har efter knappt ett års verksamhet redan byggt upp en omfattande kompetensbas som speglar hela tjänstespannet inom Softhouse. Dessutom har bolaget samarbetsavtal med bland andra Capgemini för att komplettera marknadssegmentet mellan medelstora och stora bolag inom avancerad mjukvaru- och verksamhetsutveckling.
– Det allra viktigaste är att vi kan leverera tjänster som ökar värdet i kundernas affärer. Våra lösningar ska helt enkelt bidra till ökad effektivitet och bättre flöden i kundernas verksamheter, poängterar Henric.

Smarta människor och smarta lösningar
Softhouse har specialiserat sig på effektiv mjukvaru- och verksamhetsutveckling. Växjö är ett nav i södra Sverige när det gäller IT-kompetens och det tänker Softhouse ta tillvara på. Företaget samarbetar med både storföretag till mindre entreprenörer med en eller ett par anställda. Till och med start-up företag kan dra nytta av det breda tjänsteutbud som Softhouse står för.
– Enbart i Växjö regionen finns över 700 registrerade IT-företag och de flesta är små. För dem är snabb marknadsrelease oerhört viktigt och eftersom vi levererar med täta intervall blir vi en intressant samarbetspartner för den typen av bolag, förklarar Henric Westergren.
– Vi brukar säga att vi fokuserar på smarta människor som levererar smarta lösningar. Med det menar vi att värdet i varje leverans måste vara påtagligt. För oss räcker det inte att bara leverera en slutprodukt efter flera månader. Varje del av den funktionella lösningen som levereras med täta intervall ska vara något som kunden kan använda från dag ett.

Växjöandan lockar fram entreprenörskapet
Softhouse har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlskrona. Hela organisationen präglas av en samverkanskultur där specialistkunskap delas mellan kontoren.
– Våra kunder erbjuds alltid tillgång till hela Softhouse portfölj av expertis. Det är speciellt viktigt vid mer omfattande projekt där vi ansvarar för allt från idé till färdig produkt, menar Henric.
Växjö är en spännande etableringsort för Softhouse, som siktar på ytterligare tillväxt både i sydost regionen och övriga kontor i Sverige. Det växande IT-klustret lockar ständigt nya entreprenörer till orten, vilket i sin tur gynnar Softhouse som gärna samverkar med kreativa tillväxtföretag.
– Det talas inom IT-branschen om en Växjöanda som påminner om den berömda Gnosjöandan. Det finns mycket kunskap här och en drivkraft att använda den för att skapa nya affärsmöjligheter. Det är en utveckling som Softhouse gärna driver och det var just därför vi valde att etablera ett nytt kontor här. Framtiden ser mycket spännande ut, säger Henric Westergren som avslutning.