Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Ljusnarsberg behöver fler bostäder

Det är bostadsbrist i Ljusnarsbergs kommun. De 300 lägenheterna räcker inte långt när bostadskön blir längre. – Det är ett angenämt problem, säger Jessica Eriksson, fastighetschef i Ljusnarsbergs kommun.
 
Ljusnarsberg i Bergslagen har minskat i befolkning stadigt sedan mitten av 90-talet. Det har gjort att kommunen anpassat sin kostym efter det och inte byggt några nya bostäder sedan 1994. Man har tvärtom rivit en stor del av sina befintliga fastigheter.
– Det är ett nytt läge i och med att vi tar emot många asylsökande. Vi har diskuterat nybyggnation, men det är svårt att fatta beslut om nyproduktion när det råder stor osäkerhet kring det långsiktiga behovet. Även statliga subventioner är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna bygga något nytt ,säger Jessica Eriksson och fortsätter:
– En annan lösning kan bli att vi använder oss av moduler som tillfälliga bostäder.

Gemensamma lösningar
När Affärstidningen Näringsliv når henne är hon på väg till Örebro för att träffa kollegor från alla kommuner i Örebro län. Tillsammans diskuterar man olika lösningar på den uppkomna bostadsbristen.
– Det är bra att den här möjligheten finns. Vi kan till exempel göra gemensamma upphandlingar i det här länsövergripande samarbetet, säger Jessica Eriksson.
Ljusnarsbergs kommun har idag 300 lägenheter och de allra flesta finns i Kopparberg-Bångbro. Dessutom finns några lediga i kommunens norra del, i Ställdalen.

Svårt att hitta kompetens
På 1950 och 60-talet var detta en blomstrande bygd med många bruk och gruvor, men numera har många samhällena minskat sin befolkning. Ljusnarsberg har ändå noterat en liten ökning de senaste åren och har idag cirka 5 000 invånare.
– Men vi är en liten organisation som ligger långt från storstäderna. Därför kan det vara svårt att rekrytera kompetent personal, säger Jessica Eriksson som är fastighetschef för både kommunala fastigheterna och allmännyttan.
Ljusnarsberg har ett utbyte med tre andra kommuner i norra delen av Örebro län vilket bland annat innebär att man har en gemensam miljö och byggnadsnämnd och ett gemensamt tekniskt kommunalförbund med Nora, Lindesberg och Hällefors.
Till de här fyra kommunerna kommer nu löpande en mängd ensamkommande barn. Huvuddelen kommer från Syrien och Irak. De flesta är pojkar mellan 14-16 år, men det finns också en hel del yngre barn. De yngsta är så unga som 9-10 år.

Utmaning för lilla Ljusnarsberg
När nu situationen ser ut som den gör och då ensamkommande barn och vuxna flyktingar står på kö för att få lägenhet i Ljusnarsberg blir det en stor utmaning för en så pass liten kommun.
– Det blir det helt klart. Samtidigt är det en möjlighet när vi får hit nyanlända människor, många med hög kompetens och utbildningsnivå. En utmaning blir också att jobba med integration på bästa sätt, säger Jessica Eriksson.