Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

LKAB med och utvecklar fossilfri ståltillverkning

LKAB rustar för en mer hållbar gruvbrytning. Det pågår flera utvecklingsprojekt inom industrin som ska förverkliga drömmen om en hållbar ståltillverkning. Här spelar LKAB en nyckelroll.

Gruv- och stålindustrin har ett kraftfullt utvecklingsarbete som pågår hela tiden och allt handlar om hållbarhet på något sätt. Det vill säga ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
– För vår del så handlar det om att förbättra vår del i kedjan – det vill säga den länk i ståltillverkningen som sträcker sig från anrikning av råmaterial till transporten av det ut ur gruvan och fram till stålverket. Det är idag en process som genererar väldigt stora koldioxidutsläpp men som med ny teknik kan förändras radikalt, säger Bo Krogvig, kommunikationsansvarig på LKAB.

Vatten istället för koldioxid
LKAB medverkar i byggnationen av en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning i Luleå tillsammans med SSAB och Vattenfall, med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. Projektet, som kallas HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), har efter drygt två års initiering gått in i nästa fas genom byggnationen av pilotanläggningen.
– Idag eldas masugnen med kol för att ta ut syret ur järnet inför stålproduktionen, men istället ska vi tillsammans med Vattenfall producera vätgas med hjälp av förnybara källor för att driva reduktionsprocessen. Istället för koldioxid blir det vatten som släpps ut i den processen och det är en världsunik utveckling, fortsätter Bo Krogvig.

Industriell process till 2035
Projektet kan förändra en global industri. Dock är det ännu inte testat i industriell skala – här blir trion LKAB, SSAB och Vattenfall först att testa något helt banbrytande, först i pilotanläggningen och därefter, omkring 2025 ska man bygga en demonstrationsanläggning på väg mot industriell skala.
– Om allt går som planerat kan vi ha en industriell process i full skala utvecklad till 2035. För många kan det tyckas vara lång tid – men inom basindustrin är detta oerhört kort tid. Basindustrins omställningstider är ofta flera decennier, och investeringar som görs inom vår industri lever under mycket lång tid. Alltså är HYBRIT en utveckling som för oss går blixtsnabbt, poängterar Bo Krogvig.

Ny teknik testas i verklig gruvmiljö
Parallellt pågår utveckling av andra processer som ska göra gruvan fossilfri. I ett samarbete med ABB, Epiroc, Combitech och Volvo går LKAB in för att starta en testbädd i Malmfälten för hållbar gruvbrytning på stora djup.
Testbädden omfattar underjordsgruvor i Kiruna och Ny teknik Malmberget samt en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö. Det krävs nya styrsystem, ny gruvutrustning och komplexa ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri. Då krävs en helt ny typ av samarbete – och det är detta som parterna LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvo nu utvecklar.