Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

LMR har en nyckelroll i Kirunas fortsatta utveckling

Stellan Nygren och Conny Bergström har tagit över det snabbväxande LMR AB med kontor i Kiruna och Gällivare. Som en viktig partner för LKAB och den regionala gruvindustrin har LMR ständigt fullt upp. Verksamheten hade en dipp får några år sedan men återhämtade sig snabbt, efter att ha utnämnts till gasellföretag 2009 fortsatte LMR att satsa uppåt och fick trippel A rating. Med en rad betydande investeringar som medför en ännu starkare position inom den svenska gruvnäringen fortsätter LMR att ta nya marknadsandelar.

Verksamheten för LMR har traditionellt varit indelad i två affärsområden. Det största har alltid varit och är fortfarande service och reparation av gruvindustrins fordon och processmaskiner. Det andra verksamhetsområdet omfattar service och installationer av kyl, frys och värmepumpsanläggningar. LMR är med andra ord en mångsysslare som känns igen både hos landets ledande gruvföretag och bland allmänheten då många känner någon som fått en kylanläggning installerad av LMR. Ett nytt, mindre affärsområde som vuxit fram är komponentreparationer för processmaskiner.

Bygger upp serviceverksamheten
Tillgången till mer än ett affärsområde har gynnat LMR under den tuffa period som varit. Trots att en del av kunderna delvis drog in sina investeringar och valde att ligga lågt under de ekonomiska oroligheterna som drabbade hela Sveriges industri mot slutet av 2008 och början av 2009 kunde LMR genom strategiska investeringar skapa fortsatt tillväxt. Nygren och Bergström siktar på fortsatt tillväxt mycket tack vare långsiktiga samarbeten med LKAB och andra nyckelaktörer inom gruvindustrin.
– Något som också skapat framgång för oss är att vi lyckats behålla viktig kompetens. Vi har byggt upp en service och underhållsverksamhet där vi satsar på att komma ännu närmare våra kunder, då förlitar vi oss på vår personals kunskap och långa erfarenhet, förklarar Stellan Nygren.

Samarbetar med regionens största aktörer
LMR har kontrakt med de största aktörerna i regionen och då krävs en stor samlad kompetens, inte minst inom reparation och underhåll av gruvindustrins maskiner.
– Vi är över 50 anställda idag, men eftersom vi siktar på ytterligare tillväxt behöver vi rekrytera. Vi har byggt ut våra befintliga lokaler så att vi ska ha plats för vidare expansion, men det ligger en viss utmaning i att hitta rätt kompetens.
LMR utför servicearbeten på uppdrag av bl.a. LKAB, Sandvik, Bergteamet och NCC, något som gör företaget till en av de viktigaste aktörerna för Kirunas fortsatta tillväxt med fokus på den starka utvecklingen inom gruvindustrin.
– Att skapa långsiktiga samarbeten är viktigt för oss. Veidekke och Leminkkeinen har vi samarbetat med under många år, och nu har vi även skapat en långsiktig kontakt med rymdbolaget Esrange. Vi ser fram emot att bli en del av den spännande tillväxtbransch som Esrange verkar inom, säger Stellan Nygren avslutningsvis.