Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Löddeköpinge modern handelsplats med anor från vikingatid

Kävlinge kommun med ca 30.000 invånare och knapp 3.000 aktiva företag har två större huvudorter Kävlinge och Löddeköpinge. Kävlinge är en tillväxtkommun i sydvästra Skåne i MalmöLundregionen.

Löddeköpinge har varit en handelsplats sedan vikingatid då Lödde å var omlastningsplats för handelsfartygen som kom västerifrån med varor från hela Europa. Denna tradition där E6:an korsar Lödde/Kävlingeån med vägar österut består genom Handelsplats Center Syd som är en modern variant av Vikingamarknaderna. Här finns både detaljhandel, grossister, besöksnäringsföretag, småskalig industri och serviceföretag.

Årets företagarkommun 2014
Företagarna och upplysningsföretaget UC utsåg 2014 Kävlinge till årets företagarkommun. Det innebär att företagens tillväxt mätt i omsättning och vinst var högst i hela landet. Inom fem branschområden var företagen i vår kommun starka på tillväxt. Med en blandning av lokal och regional sammanhållning och samarbetsvilja har företagen skapat förutsättningar för tillväxt genom de plattformar för samverkan vi har etablerat. Handelsplats Center Syd ekonomisk förening är en aktör vars mål är att öka attraktiviteten för handelsplatsen, skapa förutsättningar för tillväxt och öka samarbetet mellan företagen. Större och mindre event, gemensamma utbildningsinsatser och lobbyarbete har gett ett bättre företagsklimat och attraherat fler företag till handelsplatsen. Center Syd shoppingcenter uppgraderar hela sin anläggning och investerar 330 MSEK för att skapa ett modernt shoppingcenter inriktat på familjen.

Välkomnar fler företag
Kommunens aktiva företagsnätverk och näringslivenhetens olika aktiviteter varje månad fungerar som plattformar för dialog mellan näringsliv och kommunledning. Kommunen arbetar även med att underlätta för företagen att växa genom att aktivt delta i regionala initiativ inte minst utbyggnaden av de forskningsanläggningarna i Lund – MAX IV och EES. Många lokala och regionala företag har kunnat bli underleverantörer inom en mängd områden och fått tillgång till nya ofta internationella affärskontakter. Exploateringen av det nya verksamhetsområdet på Handelsplats Center Syd erbjuder nu företag attraktiva tomter för främst småskalig industriverksamhet, kontor och serviceverksamheter. Detta är ett av de få verksamhetsområdena i tillväxtområdet sydvästra Skåne där det finns tomter som klara för projektstart.