Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Logent möter snabba förändringar med Three Links

En enda kontakt ger tillgång till ett land- och sjöbaserat fraktlinjenät som täcker i princip hela Europa. Tack vare Three Links, ett samarbete mellan Stena Line, Green Cargo och Logent, har nya möjligheter öppnats där en bokning räcker hela vägen från Kiruna till Verona. Och mitt i all utveckling ligger Karlskrona.

Sedan drygt ett halvår tillbaka kan fraktkunder köpa en komplett logistiklösning via något av de samverkande företagen i Three Links. Oavsett om man vänder sig direkt till Logent, Stena Line eller Green Cargo så erbjuds samma tjänster i ett gemensamt linjenät där Karlskrona utgör mittpunkten.
– Tack vare samarbetet optimeras räls- och sjötransporter till förmån för både oss i Three Links och för våra gemensamma kunder. Vi arbetar nu för att knyta in fler orter och bygga ut nätet ytterligare med viktiga logistikpunkter i Sverige och övriga Europa, berättar Anders Madsen, affärsområdeschef för Ports & Terminals, Logent.

Det bästa alternativet
Kombinerade järnvägs- och sjötransporter är idag det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Dessutom ger denna intermodala lösning högst volymkapacitet. Logent, Stena Line och Green Cargo har med Three Links skapat en robust modell för samverkan där man drar nytta av varandras styrkor för att leverera en överlägsen transportlösning.
– Vi vänder på varenda sten för att kunna erbjuda bra alternativ för våra kunder, bekräftar Anders Madsen.
Ett mätbart resultat av det är att trafiken mellan Karlskrona – Gdynia fortfarande präglas av tillväxt när många andra marknader sviktar. En annan sak är att Logent genom Three Links vill göra mer för kunderna, det vill säga erbjuda fler tjänster som fördjupar samarbetet med befintliga kunder.
– Omlastning och lagerhållning är en del av det, men det finns mycket mer vi kan utveckla som kan bli intressanta erbjudanden framöver. För svensk industri handlar det om hur väl vi kan effektivisera deras logistik så långt det bara går för att de i sin tur ska kunna hålla nere priserna gentemot sina kunder och därmed behålla sin konkurrenskraft, säger Anders Madsen.

Ett starkt erbjudande
I det prispressade läget kan Karlskrona dra nytta av närheten till kontinenten via Gdynia. Den nya kombiterminalen, som invigdes i mars i år, byggdes bland annat för att man i Karlskrona skulle kunna hantera större fraktvolymer och samtidigt minska miljöavtrycket så långt som möjligt genom att effektivt lasta om och fördela last på flera olika transportslag.
Enligt avtal med kommunen har Logent ett flerårigt driftansvar för den nya kombiterminalen. Därmed spelar företagets strategiska beslut och fortsatta utveckling en avgörande roll även för Karlskronas utveckling. Och det ska vara hållbart. Samtidigt ökar transportbehovet vilket ställer än högre krav på att man snabbt kan anpassa logistikerbjudandet efter marknaden.
– Tack vare samarbetet Three Links kan vi möta nya krav på marknaden där många faktorer spelar in såsom säkerhet, ledtid och pris. Tillsammans har vi, det vill säga Logent, Stena Line och Green Cargo, ett starkt erbjudande som går att anpassa efter skiftande behov. I framtiden tror vi att förändringstakten på marknaden kommer att bli högre och det måste vi förbereda oss på redan nu, avslutar Anders Madsen.