Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Logistiknätverket i Växjö utmanar

– Vad är logistik? Nästan alla företag är beroende av logistik på ett eller annat sätt – och de flesta tar för givet att den fungerar, säger Lennart Simm, logistikchef på Staples nordiska centrallager i Växjö samt ordförande för logistiknätverket. Han ställer den retoriska frågan för att understryka nätverkets betydelse för Växjö som etableringsort.

Logistiknätverket i Växjö når betydligt längre än vad man kan tro. Det omfattar nämligen all form av verksamhet som på något sätt kan kopplas till logistik, inklusive kompetensutveckling, produktutveckling och för att inte glömma allt kontorsmaterial som kan tänkas behövas i processen.
– Logistiknätverket omfattar idag ett 30-tal företag verksamma inom allt från handel till transport och logistik. Växjö kommun stöttar nätverket bland annat genom att förmedla kontakter mellan företag samt en enklare väg in till kommunen. Även utbildningsföretag är med i nätverket och att förmedla kontakt mellan dem och olika aktörer som behöver kompetensutveckla är en nyckeluppgift, berättar Lennart Simm.

För Växjös utveckling
Lennart Simm beskriver logistiknätverket som en partner i Växjö kommuns arbete med att vidareutveckla staden som logistiknav, samt stärka Växjö som etableringsort för fler typer av verksamheter. Medlemmarna träffas minst fyra gånger per år, en gång i kvartalet.
– Väldigt många branscher har någon form av anknytning till logistik, eller är beroende av god logistik för sin egen fortlevnad. Därför är det viktigt att underlätta i olika logistikfrågor och det är precis det vi jobbar med. Nätverket är av intresse för i princip alla typer av företag.
Andra regioner och kommuner har naturligtvis egna logistiknätverk. Växjö vill vara annorlunda och utmana genom att visa på ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv, där fokus ligger på att fylla lokaler och ta vara på det som finns – istället för att bygga nytt bara för sakens skull. Naturligtvis byggts det även mycket nytt i Växjö, som är en av södra Sveriges mest attraktiva etableringskommuner.
– Många tävlar om titeln Sveriges hetaste logistikläge. Vi tror att definitionen om vad det verkligen innebär beror mycket på vad man som företag behöver och efterfrågar. Det vi förespråkar här i Växjö är goda samarbeten och att sätta upp gemensamma mål. Med den strategin har vi uppnått goda resultat hittills och vi kommer att fortsätta med samma koncept framöver, avslutar Lennart Simm.