Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

LogPoint expanderar med två miljoner kvadratmeter

Jönköpingsregionen är en viktig knutpunkt för gods som skickas till och från kontinenten via södra Sverige. I hjärtat av regionen ligger Vaggeryd, en tillväxtbenägen kommun med stora logistikytor till förfogande.

Vaggeryd och Jönköpings kommuner har tillsammans utvecklat industriområdet LogPoint under många år. Området upptar i dagsläget 480 hektar som sträcker sig från Torsvik i norr till Södra Stigamo i söder, närmare bestämt från Jönköpings sydöstra hörn till Vaggeryds nordöstra spets.
– Både Vaggeryd och Jönköping har satsat mycket på att utveckla LogPoint, bekräftar Patrik Kinnbom, näringslivschef vid Vaggeryds Näringslivsråd. I området finns redan över 120 företag och det finns byggklar mark att tillgå för framtida etableringar, främst i Södra Stigamo, upplyser han.
LogPoint erbjuder ett av Nordens bästa logistiklägen i direkt anslutning till E4:an och med de skandinaviska storstäderna inom räckhåll. Inom en radie av 40 mil nås cirka 80 procent av Sveriges befolkning, vilket naturligtvis är ett starkt argument för logistikintensiva verksamheter inom tillverkning och e-handel som exempel.

Ökar med över 40 procent
Eftersom LogPoint mer eller mindre ligger på första parkett är intresset stort och många företag står i kö för att få tillgång till mark i området. Befintliga 480 hektar räknas som en första etapp, men det är nu fler etapper på gång.
För att möta en fortsatt stark efterfrågan ska ungefär två miljoner kvadratmeter, motsvarande 200 hektar, byggklar industrimark utvecklas inom LogPoint under nästa etapp. Tidsramen är satt till två – max tre år från nu. Det blir en rejäl uppväxling då området kommer att utökas med drygt 40 procent – och merparten hamnar i Vaggeryds kommun.
– Det är ett viktigt steg för oss i Vaggeryd, fortsätter Patrik Kinnbom. Hela näringslivet i Vaggeryd kommer att gynnas med ökad handel, fler arbetstillfällen och en ännu starkare industri som följd av utvecklingen i LogPoint.

Tusentals nya jobb
De företag som etablerar sig i LogPoint kan dra nytta av närheten till andra verksamheter som redan finns i området.
– Det finns redan flera intressenter som söker byggklar mark. Läget är den främsta dragkraften men många kommer även att kunna utveckla nya samarbeten med befintliga aktörer i området. Det är också en utveckling som vi gärna främjar från Vaggeryds Näringslivsråds sida, tillägger Patrik Kinnbom.
I dagsläget finns det ungefär 4500 arbetstillfällen fördelade på företagen i LogPoint. Med ett tillskott på cirka 200 hektar kan man tänka sig att framtida såväl som befintliga verksamheter utvecklas så att antalet arbetstillfällen utökas med ett par tusen. Det är med andra ord inte omöjligt att 6000 – 7000 människor arbetar på området inom bara några år.