Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Lojal och kvalitetsinriktad personalstyrka bygger framtidens sågverk

Det händer mycket spännande saker i byn Glommersträsk i Arvidsjaurs kommun. Traktens största arbetsgivare Glommers Timber fortsätter att investera för att uppnå ökad produktion och bättre arbetsmiljö. Det ger vidare utvecklingsmöjligheter i en glesbygd som till stor del byggts upp kring den fantastiska råvara som förädlas i sågverket.

Ikea drev sågverket i Glommersträsk under flera år, men sedan februari 2018 ägs och drivs verksamheten av Stockhult Holding AB. Även om den grundläggande verksamheten är ungefär densamma – att producera sågade trävaror, så drivs affären av nya visioner hos den nya ägaren.
– För oss handlar det om att ta vara på och vidareutveckla det som byggts upp här under lång tid. Vi gynnas av närheten till en fantastisk råvara – nämligen den norrländska långsamtväxande furu som vi utgår ifrån i all vår produktion. Men den absolut viktigaste resursen för oss är egentligen personalen – det är ju våra medarbetare som ser till att råvaran tas tillvara på ett optimalt sätt, säger Paul Björnsson, ägarrepresentant Glommers Timber AB.

Gott samarbetsklimat
Fördelarna med att ha en lojal och kvalitetsinriktad personalstyrka kan aldrig överskattas, menar Paul Björnsson.
– Alla våra medarbetare har en nyckelroll att fylla. Alla är viktiga och alla bidrar till att göra företaget framgångsrikt. Exempelvis vid produktionstoppar så ställer vår personal upp på ett sätt som mig veterligen är ganska ovanligt på andra ställen. Det visar att det finns en god arbetsmoral och en vilja här som kan vara svår att hitta någon annanstans.
Paul Björnsson kommer själv från södra Sverige. Han blir gång på gång glatt överraskad över de goda möjligheter som uppenbarar sig i norr.
– Det tycks finnas ett samarbetsklimat här som alla långsiktigt tjänar på. Därför lägger vi som nya ägare av Glommers Timber mycket kraft på att samverka med andra lokala företag, kommunen och att i allmänhet satsa på lokal utveckling.

Framtiden finns i norra Sverige
Paul Björnsson framhäver gärna Arvidsjaurs fördelar som etableringsort. Det är till exempel få kommuner som har en lika välutbyggd fysisk samt digital infrastruktur som Arvidsjaur.
– Enbart den goda infrastrukturen borde bana väg för fortsatt utveckling med fler företagsetableringar och fler som bosätter sig i kommunen. Arvidsjaur har dessutom så mycket mer att erbjuda bland annat i form av bra skolor, ett rikt föreningsliv, utmärkta möjligheter att utöva friluftsaktiviteter samt inte minst en attraktiv arbetsmarknad.
– Tillsammans med våra medarbetare bygger vi framtidens arbetsplats i form av ett modernt sågverk baserat på kunskap och kvalitet, i en bygd som sjuder av utvecklingsmöjligheter och där vi dessutom har enorma naturtillgångar som möjliggör fortsatt tillväxt. Jag är övertygad om att framtiden finns i norra Sverige, avslutar Paul Björnsson med.