Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lokal elhandel för en flödande och hållbar framtid

Att verka för en hållbar utveckling har blivit en ren hygienfråga i många branscher. Idag förutsätter konsumenter och företag att de köper el från förnybara energikällor. I Finspång var man dock tidigt ute med egen vattenkraft redan 1913. Drygt ett sekel senare uppmärksammas den lokala vattenkraften igen då Finspångs Tekniska lanserar egen elförsäljning i form av FinspongsEl.

Visionen ”Förnybar energi och optimal infrastruktur för ett hållbart samhälle” talar för sig själv. Finspångs Tekniska etablerade tidigt en strategi för att uppnå målet om en helt fossilfri värmeproduktion 2020, och nu är man nästan i mål tack vare de senaste årens investeringar.
– Vi drar också nytta av spillvärme från industrin i närområdet, och det är värme som går ut i fjärrvärmenätet och värmer många hushåll i Finspång, upplyser Mikael Andersson, tf vd på Finspångs Tekniska.
För att uppnå målet om helt fossiloljefri värmeproduktion till 2020 kommer oljeeldande spetslast pannor att konverterats så att de kan drivas med bioolja istället. Genom att använda en ackumulatortank kan energi lagras och användas vid behov, för att inte behöva justera effekten på pannorna i produktion, vilket påverkar miljön positivt.

Stärker relationerna
Med egen elförsäljning kan Finspångs Tekniska göra stor skillnad genom att göra mer för varje kund. Bolagets yttersta uppdrag är att bistå med god service till medborgarna i Finspång. Alla hushåll i kommunen är kopplade till Finspångs Tekniska avfallstjänster, och de flesta är anslutna till det kommunala VA-nätet.
– De flesta lägger inte märke till oss i vardagen, men våra tjänster är avgörande för att infrastrukturen i välfärdssamhället ska fungera. Vattnet ska alltid rinna ur kranen när det behövs och avfallet ska föras bort med jämna mellanrum – så länge allt fungerar märks vi inte, men vi vill gärna erbjuda mervärden som gör oss mer synliga gentemot kunderna, säger Mikael Andersson.
I samband med lanseringen av FinspongsEl, som består av 100 procent förnybar svensk vattenkraft toppad med egen lokalproducerad vattenkraft från de tre kraftverken i Finspång, visar Finspångs Tekniska än en gång att framtiden är grön. Samtidigt satsar man på ett starkt kundfokus med en förstärkt lokal kundtjänst.

– FinspongsEl är ett nytt varumärke som stärker vår relation med kunderna. Här finns det väldigt mycket att utveckla och vi satsar nu bland annat på attraktiva uppstartserbjudanden. Samtidigt har vi ungefär 900 fjärrvärmekunder och även här finns möjligheter att utveckla verksamheten. Vi har även en utvecklingsplan för en framtida solcellsanläggning för att kunna satsa på ännu mer lokal energi.
Mikael Andersson ser mycket positivt på framtiden. Utöver egen elförsäljning kommer Finspångs Tekniska även att förstärka sin relation med industrier i närområdet, i syfte att ta vara på ännu mer spillvärme framöver och därmed trygga ett växande fjärrvärmebehov i samma veva.