Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lokal förankring underlättar finansiering

Bankens lokal- och personkännedom gav Pär Andersson möjlighet att köpa och driva Fjugesta Järn & Färg.

Lekeberg är inte bara en av få inflyttningskommuner i Örebro län, det är även länets mest företagsamma, enligt en nyligen publicerad rapport från Svenskt Näringsliv. Ska man driva företag är finansiering A och O och en god bankrelation utgör ofta nyckeln till finansieringen. Att banken har lokalkännedom och kan en del om företagarens bakgrund gör ofta det hela lite lättare.

– När jag blev erbjuden att köpa färghandeln för elva år sedan hade jag inte en krona att gå in med i verksamheten. Men Lekebergs Sparbank gav mig trots det kredit. Det hade varit svårt, för att inte säga omöjligt i en större bank utan lokal förankring, säger Pär Andersson som driver Fjugesta Järn & Färg.

Huset ingick i köpet, vilket förstås utgör en säkerhet för banken. Men annars var det personkännedomen och lokalkännedomen och en tro på verksamheten, att det funnits färghandel i huset i 90 år till exempel, som gjorde kreditgivningen möjlig. Idag har företaget en omsättning på 10-11 miljoner och sju anställda.

– Jag har ju även en företagsrådgivare på banken som följer utvecklingen. Det får inte gå för dåligt. Även om vi järn- och färghandlare på landsbygden snart är k-märkta och konkurrensen från internet är tuff, så känns det som vi ridit ut lågkonjunkturen nu och att det håller på att vända. Det är drag igen, intygar Pär Andersson.

Engagemang för bygden
På en mindre ort måste man vara lite av lokalpatriot för att få allt att fungera. Såväl Lekebergs Sparbank som Fjugesta Järn & Färg är engagerade i den lokala centrumföreningen.

– Vi har ett gemensamt engagemang för bygden och tycker det ska vara trivsamt att bo och verka här, säger Christer Bengtsson, vd på Lekebergs Sparbank.

– Alla centrumhandlare känner av konkurrensen från internet, men vi vet att vi behöver varandra. Vi har dessutom handelsstaden Örebro bara 20 minuter bort, tillägger Pär Andersson.

– Hela kedjan är viktig. Kommunens politik, skolans kvalitet och kommunikationerna till staden. Alla delar flyter ihop bra här. Att det inte bara är vi som tycker det visas ju av att fler flyttar hit. En orsak är förstås också att tomtpriserna är lägre här än i Örebro, säger Christer Bengtsson.

Lekebergs Sparkbank är en av ett 60-tal fristående sparbanker i Sverige. Dessa banker saknar ägare.

– Vi har därmed ingen vi kan ringa och be om mer pengar utan det är viktigt att banken tjänar sina pengar. Det kan vi bara göra med trogna kunder. Fördelen är att vinsten stannar i bygden. Eftersom vi stödjer den breda ungdomsidrotten, samt kulturlivet i bygden bidrar man till dessa verksamheter bara genom att vara kund i vår bank.

Banken har en affärsvolym på fem miljarder och 17 anställda. Genom samarbetet med Swedbank är även Lekebergs Sparbank en fullsortimentsbank med Swedbanks utbud av tjänster och produkter för privatpersoner och företag.

Banken har stora marknadsandelar i Lekebergs kommun. Trots det kommer cirka 50 procent av kunderna utifrån. Främst från Örebroområdet, men även från Kapstaden och Buenos Aires.