Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lokal närhet med global leveransförmåga

CGI är, som en av världens största IT-leverantörer, med och konkurrerar globalt samtidigt som företaget har god förmåga att leverera skräddarsydda tjänster efter den lokala marknadens behov i Örebro.

CGI har under många år byggt upp stabila kundrelationer i Örebro, till en början under varumärkena WM-data och Logica, och sedan januari 2013 under varumärket CGI. Visionen är densamma oavsett vilket företagsnamn det står på dörren, nämligen att leverera kundnära tjänster med fokus på kvalitet och resultat.
– Vi har en kultur som bygger på entreprenörskap vilket ger våra konsulter den flexibilitet de behöver för att tänka innovativt och anpassa lösningen till våra kunders behov, säger Stefan Pettersson, konsultchef i Örebro.

CGI och Atlas Copco
Kulturen som Stefan refererar till gör sig påmind när man frågar kunderna hur de upplever sin kontakt med CGI. Atlas Copco Rock Drills i Örebro har länge förlitat sig på CGI för att säkerställa en effektiv applikationsförvaltning.
– Vi arbetar utifrån att ständigt förbättra och träffas en gång i veckan vilket säkerställer en god kommunikation mellan Atlas Copco och CGI, förklarar Marina Romero, Application Demand Manager på MRS Division inom Atlas Copco.
Atlas Copco använder CGIs webbaserade verktyg för att skapa och dokumentera förändringar och/eller incidenter. CGI involveras redan i kravfasen för att kunna föreslå, diskutera och komma överens om vilken utveckling som krävs för att nå nya mål. Relationen bygger på förtroende som man skapat med gemensamma ansträngningar.

Framgångsrikt team
CGI och Atlas Copco har enligt Marina Romero lyckats skapa ett framgångsrikt team vilket ger bättre service till förmån för hela Atlas Copco.
– Vi började samarbeta för flera år sedan då Atlas Copco behövde ett koncernövergripande verktyg för att samla information om utrustning och maskiner inom flera affärsområden på samma ställe. Målet uppnåddes genom att skapa Machines Online (MOL), ett system som via webben registerar all utrustning i samma databas, berättar Marina.

En lyckad kombination
Sedan den globala lanseringen 2009 har CGI och Atlas Copco arbetat för att vidareutveckla verktyget och göra det ännu mer effektivt. CGI har helhetsansvar för den tekniska utvecklingen av systemet och kommer kontinuerligt med proaktiva förslag på förbättringsåtgärder.
Tack vare samarbetet har Atlas Copco ett automatiserat system för att hantera förflyttning av utrustning från en plats till en annan, med processer för att lätt kunna spåra utrustning över hela världen. Ett lysande exempel på hur CGI kombinerar lokal närhet med global leveransförmåga.