Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Lokaler för tillväxt i Gislaved

Kommunägda Gisletorp lokaler AB bildades då Gislaveds Industrilokaler AB och A-Ringen AB fusionerades för ett par år sedan. Bolagen kompletterar varandra och det var naturligt att genomföra en fusion. Det understryker också Gisletorps ambition, att skapa ökad tillväxt i Gislaveds kommun.

Bland Gisletorps hyresgäster finns allt från små- till medelstora verkstads- och serviceföretag till företag som bedriver gymnasial utbildning och offentlig service. Gisletorps huvuduppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som bidrar till utveckling inom Gislaveds näringsliv. Ofta handlar det om att möta mindre verksamheter som startats som enmansföretag men som vill ta nästa steg och växla upp med hjälp av större lokaler.
För ändamålet äger bolaget en fastighet i Gislaved med 18 lokaler i varierande storlek för industri, service och offentliga behov.
Gisletorp Lokaler AB äger också Scandinavian Raceway i Anderstorp som är ett exempel på en mångsidig och annorlunda verksamhet. Motorsportgymnasiet som är en friskola, med riksintag, har sedan många år sina lokaler i depåbyggnaden. Utbildningen har en naturlig koppling till motorbanan i Anderstorp också bidrar till att bevara en del av traktens kultur.
Banan firar 50 års jubileum i år och har under åren bland mycket annat använts för VM tävlingar i både Formel 1 och Road Racing för motorcyklar. Nu arranderar Anderstorp Racing Club (ARC) och deras bolag SRW i Anderstorp AB banan och arrangerar tävlingar och andra aktiviteter.
På motorbanan driver SRW också Anderstorps Flygplats, en privat flygplats, som i första hand möjliggör för besökande till banan att komma med flyg och helikopter. När verksamheten så tillåter kan övrigt flyg som har ärende till bygden använda flygplatsen.

– Det finns ett stort allmänt intresse kring motorbanan, som är ett viktigt besöksmål i kommunen. Tillsammans med ARC/SRW ska vi rusta upp och utveckla anläggningen, förklarar Mikael Fröler, vd för Gisletorp Lokaler AB. Ett steg var att under 2017 bygga om från direktverkande elvärme till ett vattenburet värmesystem i depåbyggnaden. På sikt kan anläggningen anslutas till fjärrvärme eller investera i värmepumpar.

Vill utveckla fler områden
Gisletorp Lokaler AB har en ambition att tillgodose behovet av lokaler för näringsverksamhet och andra behov i hela kommunen. Nästa steg i utvecklingen är att förvärva en fastighet i Burseryd och bygga om del av fastigheten för räddningstjänstens behov. Det frigör på sikt ytterligare en lokal som kan omvandlas och hyras ut till helt andra typer av verksamheter, kanske ett nystartat företag, som Mikael Fröler föreslår.
– Vi öronmärker inte lokaler för just småindustrier men vi vet att det finns ett bra underlag för just den typen av verksamhet i vår region. Vi ska vara en språngbräda för utveckling inom alla näringsgrenar och är lyhörda inför vilka behov som finns, avslutar Mikael med.