Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lokalt byggbolag bygger på första parkett

Allbygg i Höganäs AB är nordvästra och västra Skånes mest lokalförankrade byggbolag. När det talas om samhällsutveckling och att bygga för framtiden i dessa trakter så är Allbygg ofta med någonstans på resan. Så är det även i det nya projektet SeaU, som blir Helsingborgs nya ansikte mot Öresund.

SeaU är ett unikt projekt som förenar bostadsutveckling med byggnation av en omfattande hotell- och kongressanläggning. Granne med Helsingborgs småbåtshamn och ett stenkast från stationen Knutpunkten – SeaU kan inte få ett bättre läge enligt många. Vd:n Pål Bengtsson på Allbygg håller med:
– SeaU utvecklas på första parkett. Det är många som är intresserade av området och att vi är med och bygger upp nya verksamheter inklusive bostäder här gör att vi kan etablera en helt ny ställning för Allbygg i Helsingborg.
SeaU sätter precis som Pål Bengtsson antyder en helt ny standard som storskaligt projekt i Helsingborg och nordvästra Skåne.
– Detta är Allbyggs största projekt hittills under vår tioåriga verksamhet och det förenar samtliga av våra kompetensområden på ett bra sätt. Vi ser fram emot att få vara med och utveckla detta på uppdrag av Midroc.

Handplockar personal och projekt
Samtidigt pågår en handfull andra projekt inom Allbyggs huvudområden som omfattar kommersiella fastigheter, affärslokaler, hotell och numera även bostäder. Företaget sysselsätter i dagsläget ett 40-tal anställda och det är högst troligt att man kommer att rekrytera fler medarbetare för att klara de större projekt som strömmat in.
Allbygg arbetar mycket decentraliserat och ser till att nyckelresurser finns nära byggarbetsplatserna, istället för samlade på ett kontor någon annanstans. Det ger en bättre överblick med kontroll över ekonomiska och miljömässiga faktorer, menar Pål Bengtsson. Arbetssättet är dock inte normen inom den traditionella byggbranschen.
– För oss är det oerhört viktigt att vi får vara med och samverka så tidigt som möjligt för att bygget ska bli så optimalt som möjligt. Vi medverkar gärna redan på ritstadiet så att vi får en gemensam bild över kostnadsnivåer och andra grundläggande incitament.
Pål Bengtsson är övertygad om att arbetet med SeaU kommer att ge ringar på vattnet under många år framöver, men betonar också att Allbygg inte ger avkall på kvalitet för ökad volym.
– Vi tar inte in fler än tre – fyra projekt per år, eftersom vi nästan uteslutande arbetar med större projekt. Vi vill behålla fokus på noggranna kalkyler och kunna hålla vad vi lovar våra kunder, och därför kommer vi även fortsättningsvis att arbeta lokalt och handplocka såväl personal som projekt.