Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lokalt energibolag stark samhällsbyggare

På flera håll i Karlsborg har man redan uppnått regeringens mål för 2020 gällande bredbandsutbyggnad. Det finns nämligen redan idag flertalet bostadsområden där minst 90 procent av hushållen har tillgång till fiberanslutning.

Regeringen vill att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbps till år 2020. Karlsborgs Energi har varit flitiga med att framtidssäkra infrastrukturen i kommunen och ansträngningarna har också gett resultat: idag är Karlsborg en av Västra Götalands mest välutbyggda kommuner när man talar om fiberoptisk kommunikation.

Ny infrastruktur för samhället
Karlsborg har omkring 6800 invånare fördelade på ungefär 3500 hushåll. Snart kommer nära häften av dessa ha tillgång till bredbandsuppkoppling med ljusets hastighet då det kommunala energibolaget fortsätter att investera i framtidens teknik.
Visionen bakom investeringen är kristallklar och genomsyras av samhällsnytta. På så vis kan det lilla energibolaget som förknippas med hög servicenivå och korta beslutsvägar också tillägna sig den välförtjänta titeln samhällsbyggare. För det är precis det man gör när man anlägger fiberanslutningar – bygger en ny infrastruktur för samhället.
– Grunden för att vi redan idag har en så pass hög anslutningsgrad är att vi satsat på infrastruktur som ökar Karlsborgs attraktivitet både för boende och arbete. Vi har dessutom valt att ta den största delen av kostnaden inom Karlsborgs Energi. Såväl hushåll som företag betalar en av landets lägsta avgifter för att bli anslutna till fibernätet, berättar Jonas Gunnarsson, stadsnätschef i Karlsborg sedan 2001 och en av pionjärerna när det gäller fiberutbyggnad.

Framtidssäker investering
Karlsborgs Energis ambition är att bygga ut fiberanslutningar till samtliga hushåll inom en snar framtid. Efter att redan ha byggt systematiskt under många år ser Jonas Gunnarsson det som rimligt att Karlsborg kommer att nå regeringens mål till 2020. De sista anslutningarna i tätorten färdigställs redan i år.
– Det här är en framtidssäker investering för Karlsborgs invånare och företag, konstaterar Karlsborgs Energis vd Mikael Håkansson.