Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lokalt krossbolag med i Markbygden från uppstart

Markbygdens vindkraftpark ökar dramatiskt Sveriges förutsättningar att uppnå de nationella hållbarhetsmålen. Som Europas största landbaserade vindpark kommer Markbygden att stå för en stor årlig produktion av ren förnybar energi och dessutom vara ett globalt referensprojekt. BRB Kross AB har varit med i utvecklingen av Markbygden sedan de allra första förberedelserna inleddes 2012.

BRB Kross, med säte i Piteå, ägs och leds av Tommy Bergström med sönerna Magnus och Mikael Bergström. Verksamheten startade redan 1970, då med bolaget BR Bergströms Gräv & Dumpermaskiner. År 1999 utökades verksamheten med BRB Kross AB, som riktar sig på krossentreprenader mot kunder som Swerock, BDX, Svevia, NCC och Skanska exempelvis. Bland tidigare uppdrag finns en rad anläggnings- och infrastrukturprojekt i Norr- och Västerbotten.
– Vi har specialiserat oss på framställning av material till betong- och asfaltsindustrin, säger Tommy Bergström.
Organisationen ute i fält leds av Magnus Bergström och ansvariga över krossanläggningarna är Anders Johansson och Mattias Andersson. Inom BRB Kross finns även egen verkstad för underhåll, reparationer och byte av reservdelar där Mikael Bergström är ansvarig. Den dagliga driften av kontoret samt personalansvarig är Tommy Bergström.

Över en miljon ton krossmaterial
Markbygden omfattar flera sammanhängande vindkraftparker som tillsammans ska stå för maximalt 1101 snurror, som det finns tillstånd för i dagsläget. I de tre etapperna finns ett större antal delprojekt som samtliga är ganska stora, speciellt med norrbottniska mått.
I första etappen, som bland annat omfattade delprojektet Skogberget 36, fick BRB Kross i uppdrag att producera cirka 450.000 ton krossat material för byggnation av vägar och fundament till vindturbinerna. Det uppdraget pågick under ungefär två års tid.
När andra etappen startade under våren 2017 anlitades BRB Kross igen, den här gången med uppdrag att producera långt över en miljon ton krossmaterial för anläggning av vägar och planer, samt ytterligare 250 000 ton makadamballast för gjutning av fundament till 179 vindkraftverk.
– Under resans gång har det dessutom tillkommit ett utökat uppdrag om att få fram material för ytterligare ett 70-tal vindkraftverk. Det ställer helt klart krav på vår maskinpark och våra medarbetare, men vi kan leverera och är oerhört stolta över personalens problemlösningsförmåga, säger Tommy Bergström.
Etapp 2 kommer att pågå under hela 2019, och involverar i stort sett hela personalstyrkan.

Fördel med uppdrag på hemmaplan
Markbygden hamnar bland de större projekten i BRB Kross historia, och en stor fördel med just det här uppdraget är enligt Tommy att det ligger på hemmaplan, i Piteå. Det innebär att merparten av de anställda kan åka hem efter arbetsdagen, vilket annars inte hör till vanligheterna när man arbetar med kross- och anläggningsverksamhet ute i fält.
BRB Kross har en välservad och modern maskinpark med två mobila krossanläggningar, kompletta med för- och efterkrossar, en finkrossanläggning samt kubisator som processar material för att få fram egenskaper likt naturgrus. Makadamballasten som används i betongtillverkningen för fundamenten är tillverkad av helkrossat bergmaterial som har processas i kubisatorn, vilket ger rätt egenskaper för tillämpningen i fundamenten.
BRB Kross har nyligen flyttat de mobila krossverken inom Markbygdens område. Inom ett par dagar monteras de ner och upp igen, och det för att krossmaterialet ska ha så korta transportsträckor som möjligt. Det är en del i hållbarhetsarbetet som både beställaren och BRB Kross står för.