Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

LOLAB – en av de största tillverkarna av rostfria och syrafasta kabelstegar

LOLAB Produkter AB i Husum arbetar med att skära, svetsa och bocka plåt i olika kvaliteter. Bolaget har till viss del specialiserat sig på rostfritt och syrafast stål. Företaget är också en av de största tillverkarna av rostfria och syrafasta kabelstegar.

LOLAB grundades 1975 av Lars Olov Lindblom och ägs idag av Lars Olovs son Thomas Lindblom, Kenneth Olofsson, Christopher Hasselhuhn och Leif Jonsson.
Baserat på sin långa erfarenhet inom produktförsäljning har LOLAB utvecklat och tillverkat produkter i rostfritt, syrafast, aluminium och varmförzinkat material till tunnelinredningar för bil- och tågtunnlar. Dessa är fördelade på två huvudgrupper, den ena innehåller tillverkning och leveranser av produkter och den andra är montage av dessa. Det är väl beprövade produkter och kända för hög kvalitet och finish. I Husum erbjuder företaget bland annat svetsning med robot och betning av rostfria och syrafasta material.
– Våra huvudsakliga kundgrupper finns inom el-, ventilation- och VVS-branschen. Vi vänder oss mot industrier, infrastruktur och entreprenörer och bland stora kunder kan nämnas YIT, Goodtech och Tunnelentreprenad Svenska AB. En stor industrikund är Boliden Mineral AB som vi säljer direkt till utan mellanhänder, men våra produkter används också till stor del inom pappers- och massaindustrin, säger Leif Jonsson, VD.
Upptagningsområdet för LOLAB är i första hand Sverige, men företaget arbetar även mot projekt i Norge.

Ett anonymt företag
LOLAB är ett företag som i många år har levt på befintliga kunder med relativt små resurser inom marknadsföring. Detta har naturligtvis medfört att företaget är ganska okänt för en stor del av de potentiella kunderna utanför närregionen.
I en offensiv satsning rekryterades Leif Jonsson och Kenneth Olofsson för att jobba med försäljning och marknadsföring.
– Vi jobbade mycket med uppsökande verksamhet och nu har vi även gjort en fungerande hemsida med priser, produkter och referensanläggningar. Nu jobbar vi mot flera fronter, inte minst mot grossister som har en enorm lokal kontaktyta. Vi jobbar också direkt mot entreprenörer när det gäller olika projekt, berättar Leif Jonsson.

Stora projekt
Bland stora projekt för LOLAB kan nämnas Botniabanan 2004-2011 (190 kilometer järnväg med 13 tunnlar) och Ålandsbanan (180 kilometer järnväg med 8 tunnlar) och Aitikgruvan i Gällivare.
Andra stora pågående projekt är bygget av den nya E4-bron i Sundsvall och Norra Länken, som är norra Europas största vägtunnelprojekt där LOLAB har levererat inredningar, bland annat 51 km kabelstegar. Norra Länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan och ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati. Över 40 entreprenader upphandlas i projektet som sysselsätter cirka 1 200 personer.

Hög flexibilitet
Styrkan hos LOLAB är hög flexibilitet när det gäller speciallösningar och snabba leveranser. Företaget har också en egen CAD-avdelning, vilket är ganska ovanligt i branschen.
– Vår vision är att vi ska växa och bli en av de ledande leverantörerna i svåra miljöer till framför allt rörsidan, och även stärka ställningarna på elsidan. Det vi är duktiga på är kundanpassade produkter till tunnelinredningar. Där har vi bara konkurrenter i utlandet när det gäller större projekt inom infrastruktur. Nu har vi också investerat mycket i nya robotlinjer och ett nytt profilverk, säger Leif Jonsson.
LOLAB Produkter AB sysselsätter 15 anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor.