Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Lönsamhet som återkommande faktor

PwC kombinerar traditionell ekonomiservice som löpande redovisning och bokslut med revision och skatteservice. Med djupgående rådgivningstjänster ökar lönsamheten i kundernas affärer. Förvärvet av Deloittes kontor förstärker erbjudandet i Karlstad.

Värmlands näringsliv präglas av många småföretag, en hel del avknoppningar med innovationsutveckling som affärsidé samt en handfull större aktörer med långa anor. Inte minst med en stark industri som baseras på skog och stål i grunden.
– Värmland är ett litet län som växer i anseende. Trenden visar att fler vågar satsa och det startas fler företag i Värmland nu än på många år. För att möta det har vi på PwC också valt att göra stora investeringar för att framtidssäkra vårt erbjudande, säger Henrik Lindh, auktoriserad revisor och ansvarig för PwC i Värmland.

Framgångsrikt förvärv
PwC är bra på riktigt stora, komplexa uppdrag och allmänt känd som den stora revisionsbyrån. Samtidigt är PwC småföretagens stöd i allt från löpande redovisning till avancerade skattefrågor.
Den stora fördelen förknippas med att PwC är heltäckande, lokalt förankrade och väl förtrogna med kundernas verksamheter. Hela erbjudandet har fått extra tyngd då PwC nyligen förvärvat Deloittes kontor i Karlstad.
– Från och med 1 februari i år är hela Deloittes Karlstadkontor, inklusive anställda och kunder, en del av PwC. Vi har nu cirka 80 anställda i Värmland och står väl rustade med ett heltäckande tjänsteutbud, speciellt med fokus på rådgivning som vi bygger in i alla våra åtaganden mot kund, berättar Henrik Lindh.
Med tillgång till bra rådgivning kan kunderna ta bättre beslut och agera proaktivt – ökad lönsamhet är därför en återkommande faktor. Rådgivningstjänsten uppskattas av såväl småföretagare som av kunder inom den offentliga sektorn.

Utvecklar entreprenörskap
PwC värnar om samhället och lokala värden som finns i form av lokala företag och kompetens. Därför bidrar man gärna till att utveckla det lokala entreprenörskapet i Karlstad, bland annat genom att stötta nyföretagande via arenor som Karlstad Innovation Park och Drivhuset.
– Det första Drivhuset etablerades i Karlstad och PwC har varit med ifrån starten. Idag finns Drivhuset över hela Sverige, att vi fick möjligheten att vara med från början är något som vi verkligen värdesätter, säger Henrik Lindh.
Nu tar PwC ytterligare ett stort steg då man satsar på att bygga upp konceptet AB Värmland efter en modell från Jämtland. Satsningen går ut på att deltagare blir tilldelade ett aktiebolag som de ska vidareutveckla med stöd från redan etablerade aktörer i regionen. Henrik Lindh ser fram emot att få se resultatet av den första omgången där ambitionen är att dela ut tre aktiebolag redan till hösten.

Moderna och nytänkande
Ytterligare ett steg i riktning mot framtiden är att PwC planerar för flytt in i nya, moderna lokaler i inre hamnen.
– Det nybyggda kontorshotellet Skeppet kommer att tillhandahålla helt anpassade lokaler som är mer yteffektiva än de vi har idag. Vi ska jobba mer effektivt och markera att vi är moderna och nytänkande. Vi kommer att ha tillgång till bättre tekniska lösningar för mötesverksamhet, och det känns som att det passar vår nya profil väldigt bra, avslutar Henrik Lindh med.