Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Lösningsfokuserad företagsledare villa höja assistansyrket

Michaela Dufva, verksamhetsansvarig på Omnia Personlig Assistans, vill förändra den allmänna synen på personlig assistans och bidra till att assistansyrket får en högre status i arbetslivet. Att satsa på utbildning och kompetensutveckling är en självklarhet. På Omnia Personlig Assistans får de anställda möjlighet att växa i sina roller och känna sig delaktiga i företagets fortsatta utveckling.

Michaela Dufva är utbildad undersköterska och arbetade som personlig assistent under en period innan hon startade det egna företaget för drygt åtta år sedan. Då var Michaela 22 år och hennes brukare blev också den första kunden på Omnia Personlig Assistans, ett framåtsträvande företag som idag har 55 brukare och drygt 300 anställda.

Motiverar till ökad delaktighet
Omnia Personlig Assistans har en tydlig värdegrund där brukarens bästa går före allt annat. Den yttersta ambitionen är att möjliggöra för brukaren att leva det liv som han eller hon vill. Med rätt stöd och engagemang från omgivningen är det fullt möjligt.
– Att vara funktionshindrad ska med andra ord inte vara ett hinder för att leva det liv man själv vill, understryker Michaela Dufva.
Alla assistansinsatser är individanpassade. Det ställer naturligtvis höga krav på den personliga assistenten, som ska bidra till att maximera möjligheterna för brukaren att leva ett fritt liv.
Personliga assistenter har generellt sett ett stort ansvar i sitt dagliga arbete.
– Vi erbjuder bästa tänkbara möjligheter för den som verkligen vill utvecklas i sin roll som personlig assistent. Vi erbjuder också bra löneförutsättningar som motiverar till att man stannar kvar länge i företaget. Vi motiverar framförallt till ökad delaktighet. Det är vår strategi för att behålla och vidareutveckla vår kompetens.

Tänker lösningsfokuserat
Precis som inom akutsjukvården, där Michaela Dufva var verksam innan hon började som personlig assistent, gäller det att kunna fatta snabba beslut i vardagen på Omnia Personlig Assistans.
– Vi arbetar med människor och livssituationer. Vi måste hela tiden tänka lösningsfokuserat och det arbete vi utför ska vara av hög kvalitet och vår service professionell. För att klara det krävs delaktighet och att alla i företaget delar samma värdegrund. Det arbetar vi med varje dag. Vidare så ser vi till att ha klara riktlinjer för vad arbetet omfattar så att alla medarbetare vet vad som förväntas.
På Omnia Personlig Assistans läggs mycket stor vikt vid arbetsmiljö och arbetsgivaransvar. Företaget har bland annat en strikt nolltolerans mot diskriminerande särbehandling och kränkningar. Alla ska känna delaktighet och med det även känna sig respekterade i sin arbetsroll. För att understryka ambitionen ytterligare har man tecknat kollektivavtal.
– Vi kombinerar våra styrkor och bildar tillsammans ett mycket välfungerande och professionellt team. Vi förstår att det är en stor omställning för familjer som öppnar sina hem för en utomstående, det vill säga en personlig assistent. Att sätta sig in i familjens situation är också oerhört viktigt, poängterar Michaela Dufva, som själv har två små barn och därmed en god insikt i småföräldrarnas vardag.