Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

LRF Konsult är en viktig partner för ägarledda företag i Halland

Med en stark lokal förankring erbjuder anrika LRF Konsult såväl kvalificerad rådgivning inom ekonomi och juridik som riktad affärsrådgivning och fastighetsförmedlingstjänster till kunder över hela Halland.

LRF Konsult har alltid stått för värden som närhet och omtanke. Att finnas geografiskt nära kunderna är fortfarande viktigt idag, trots tillgång till sofistikerad teknik som på många sätt överbryggar geografiska hinder. Istället för att ersätta det fysiska kontoret möjliggör digitaliseringen fördjupade relationer med befintliga kunder, som gärna drar nytta av möjligheten att kunna spara in både tid och pengar genom att sköta ekonomiarbetet digitalt.

Vågar sticka ut
Karin Åkesson, kontorschef i Halmstad och Hyltebruk, understryker att LRF Konsult vågar sticka ut och vara annorlunda. Att ta vara på och vidareutveckla de fysiska kontoren är en del i det, och idag har LRF Konsult kontor i samtliga halländska kommuner. Inom LRF Konsult läggs stor kraft på att förmedla information på ett enkelt och tillgängligt sätt så att kunderna verkligen förstår.
– Det viktigaste är att företagare, som tar alla beslut i vardagen, vet hur den egna verksamheten mår och utvecklas, menar Karin. Insatserna skiftar givetvis med olika företag, alla verksamheter är ju olika. Den gemensamma nämnaren är att vi från LRF Konsult ofta kan bidra med andra synsätt och göra ekonomiarbetet mer effektivt – med andra ord är vi ofta ett välkommet tillskott som underlättar det löpande ekonomiarbetet från dag till dag.
Den största kundgruppen i Halland utgörs av ägarledda företag, varav merparten är små- eller till och med enmansbolag. För dem är effektivitet och tillförlitlighet A och O – ekonomiarbetet får inte stjäla tid från ordinarie verksamhet, då hotas lönsamheten. Det är ett förhållningssätt som LRF Konsult skriver under på och därför finns den digitaliserade ekonomitjänsten MittKontor tillgänglig dygnet runt på nätet.
– Tjänsten utvecklas hela tiden och jag vågar påstå att vi har ett mycket attraktivt kunderbjudande, tillägger Karin.

Rör sig inom alla branscher
LRF Konsult har mer än 135 lokala kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr och företaget sysselsätter över 1500 medarbetare. Oavsett var i Sverige man befinner sig kan man med andra ord lita på att få en jämn, trygg och enhetlig tjänst från LRF Konsult.
– De flesta av våra kunder är ägarledda företag, men de finns inom många olika branscher. I och med att LRF Konsult ägs av LRF, som är en branschorganisation för landsbygdsföretagare, så innebär det att vi har många gröna företag i kundkretsen – men det är inte alla våra kunder som är verksamma här, påminner Karin Åkesson.
Industri- och transportbolag, restauranger, butiker och serviceföretag – listan kan göras lång. Oavsett verksamhetsområde så möter kunderna en hög kompetens, ett starkt engagemang och professionella medarbetare som arbetar med tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling på LRF Konsult.

Anpassar efter kundernas behov
Karin Åkesson ser positivt på framtiden för LRF Konsult i Halland.
– Vi ser oss gärna som kundernas förlängda arm, en enhet som är naturligt integrerad i deras dagliga verksamhet, säger hon. Vi finns på plats när vi behövs och kan stötta upp vid toppar. När det är lugnare kan vi trappa ner, vilket också är helt naturligt under vissa perioder. Vi följer våra kunder och tillhandahåller tjänster som passar just deras verksamhet, jag tror att det är vår främsta konkurrensfaktor tillsammans med gedigen kompetens.