Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

LRF Konsult – din partner inom rådgivning och redovisning

LRF Konsult erbjuder alla tjänster som förknippas med ekonomisk rådgivning, fastighetsförmedling och företagsjuridik.
– Vi har en lång och gedigen erfarenhet av de ”gröna näringarna”, skogs- och lantbruk, men vi vänder oss också självfallet mot andra branscher, oavsett vad de har för näringsverksamhet, säger Ammie Westbeck, kontorschef på LRF Konsult i Eskilstuna och Strängnäs.

Med drygt 1.500 medarbetare på cirka 135 orter från Trelleborg i söder till Luleå i norr finns LRF Konsult alltid nära sina kunder.
I Sörmland har LRF Konsult kontor i Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Nyköping och Gnesta. Kontoren i Eskilstuna och Strängnäs, som Ammie Westbeck ansvarar för, sysselsätter tolv respektive sex medarbetare.
– Vår styrka är den lokala närheten och att vi känner våra kunder väl och den marknad de verkar på. På så sätt kan vi förstå deras förutsättningar och ge goda råd om vad de behöver tänka på, säger Ammie Westbeck.

I och med slopandet av revisionsplikten i mindre aktiebolag är det viktigt att välja en auktoriserad redovisningskonsult för upprättandet av bokslut och årsredovisning. Det är endast auktoriserade redovisningskonsulter som får skriva en s.k. bokslutsrapport om att redovisningen är upprättad i enlighet med ”Svensk standard för redovisningstjänster” (REKO).
LRF Konsult har kunniga auktoriserade redovisningskonsulter med mångårig erfarenhet och utgör en viktig samarbetspartner för både små och medelstora företag inom de flesta branscher.
– Våra redovisningskonsulter hjälper också till med löpande bokföring, uppstartshjälp för e-bokföring och löner. De kan även komma ut på plats och stötta upp med rena kontorstjänster och hjälpa till med administrativa rutiner, säger Ammie Westbeck.

Juridik och affärsrådgivning
Förutom redovisningstjänster erbjuder LRF Konsult också juridisk hjälp.
– Vi kan hjälpa till med juridisk hjälp inom både företaget, familjen och fastigheter. Vi tittar bland annat på vilka avtal och försäkringar man har för att skydda sig själv, familjen och företaget, berättar Ammie Westbeck.
LRF Konsults affärsrådgivning utvecklar och säljer rådgivning, utbildningar och projektledning inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling till ägarledda företag i förändring. Självklart hjälper man lantbrukarna med EU-ansökningar och annan rådgivning.
– Våra medarbetare diskuterar med kunden hur det kan se ut i framtiden. Är man nöjd med lönsamheten? Vad vill man med företaget? En analys görs för att ge en övergripande bild av den ekonomiska situationen och därefter lägger man upp en utvecklingsplan utifrån resultatet.
Affärsrådgivarna hjälper också till när någon ska sälja sitt företag eller utvidga sin verksamhet.

Fastighetsförmedling
LRF Konsult är Sveriges största mäklare av jord- och skogsfastigheter. Med hjälp av sin erfarenhet och kännedom om marknaden upprättas en värdering av fastigheten.
– Vi hjälper till vid bland annat generationsskiften, vilket inte är ovanligt på gårdarna som ofta går i arv från föräldrar till barn, säger Ammie Westbeck och fortsätter:
– Vi har sett en fantastisk utveckling på fastighetsmarknaden i vårt område. I vissa delar av landet är det på tillbakagång, men hos oss är det tvärtom.
Ammie Westbeck ser en stor efterfrågan på LRF Konsults tjänster, inte minst inom redovisning, och därför har man anställt nya redovisningskonsulter i både Eskilstuna och Strängnäs.
Ammie började arbeta som kontorschef i Eskilstuna den 1 september 2012 och tillträdde posten i Strängnäs den 1 februari i år. Tidigare jobbade hon som redovisningschef i Eskilstuna kommun och hon har också jobbat med tillsyn av konkursförvaltare i många år.
– Jag har sett den andra sidan och vet hur det kan gå för ett företag om man inte får goda råd i tid, konstaterar hon.