Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

LRF Konsult – för den som väntar sig lite mer

Med en stark lokal förankring erbjuder anrika LRF Konsult kvalificerad rådgivning inom ekonomi och juridik samt affärsrådgivning och fastighetsförmedlingstjänster till ägarledda företag i Halland och har kontor i alla Hallands kommuner.

Karin Åkesson, kontorschef i Halmstad och Hyltebruk, understryker att LRF Konsult vågar sticka ut och vara annorlunda. Stor kraft läggs på att förmedla information på ett enkelt och tillgängligt sätt så att kunderna verkligen förstår.
– Det viktigaste är att företagare, som tar alla beslut i vardagen, vet hur den egna verksamheten mår och utvecklas, menar Karin.
Insatserna skiftar givetvis med olika företag, alla verksamheter är ju olika. LRF Konsult är ofta ett välkommet tillskott som underlättar det löpande ekonomiarbetet från dag till dag.

Satsar på kundvärden
LRF Konsult har mer än 135 lokala kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr och företaget sysselsätter över 1 500 medarbetare. Oavsett var i Sverige man befinner sig kan man lita på att få en jämn, trygg och enhetlig tjänst från LRF Konsult.
– Vår målgrupp är framförallt ägarledda företag och vi vänder oss till aktörer i alla branscher. I och med att LRF Konsult ägs av LRF, som är en branschorganisation för landsbygdsföretagare, så innebär det att vi har många gröna företag i kundkretsen. Ungefär hälften av kunderna är landsbygdsföretag och den andra hälften består av övriga företag där allt från restauranger och åkerier till olika tillverkande företag finns representerade.
Hos LRF Konsult möter kunder och samarbetspartners hög kompetens, ett starkt engagemang och professionella medarbetare som arbetar med tjänster inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
– I och med att vi jobbar med ägarledda företag så jobbar vi direkt med företagsledningen, vilket är oerhört stimulerande. Inom tjänsteområdet ekonomi fokuserar vi på att tillsammans med kundföretaget skapa effektiva, administrativa rutiner som ger en löpande rapportering av hög kvalitet. Målsättningen är att bokslutet inte ska innebära några överraskningar för företagaren. Kundvärde skapar vi även i skatteplaneringstjänsten och när vi hjälper företagaren med framtidsfrågorna, förklarar Karin Åkesson.

För den som väntar sig mer
Genom att LRF Konsult har jurister och affärsrådgivare nära till hands kan kunderna i ett tidigt skede och på ett enkelt sätt få kontakt med rätt kompetens.
– Våra juristtjänster leder till att kunderna har en säkrare tillvaro med fler och bättre avtal. Våra affärsrådgivningstjänster utnyttjas av de företagare som vill förstärka sitt företags ekonomiska utveckling. Vi blir unika på marknaden när vi kombinerar våra medarbetares kompetenser inom våra olika tjänsteområden.
Stora viktiga beslut för LRF Konsults kunder är till exempel investeringar, generationsskiften och fastighetsförsäljning. Här får man möjlighet att sälja tjänster till kunder som har riktigt stora förväntningar på sin tjänsteleverantör.
Karin Åkesson ser positivt på framtiden för LRF Konsult i Halland och avslutar här med:
– Vi ser oss gärna som kundernas förlängda arm, en enhet som är naturligt integrerad i deras dagliga verksamhet. I den bemärkelsen liknar vårt uppdrag mycket det som ett bemanningsföretag har, vi finns på plats när vi behövs och kan stötta upp vid toppar. När det är lugnare kan vi trappa ner, vilket också är helt naturligt under vissa perioder. Vi följer våra kunder och tillhandahåller tjänster som passar just deras verksamhet, jag tror att det är vår främsta konkurrensfaktor tillsammans med gedigen kompetens.