Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

LRF Konsult lotsar kunderna i framtidens digitala bokföring

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och affärsrådgivningsföretag med 75 000 kunder, 1 500 medarbetare och 135 kontor. Trots den stora organisationen är varje kontor starkt lokalt förankrat med djupa kundrelationer. LRF Konsult har varit med länge och bygger på ett gediget arv från ägaren LRF, samtidigt präglas verksamheten av nytänkande som bland annat får uttryck i nya digitala tjänster.

Med en stark lokal förankring erbjuder LRF Konsult rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling till ägarledda företag inom alla branscher. Kontoret i Halmstad servar allt från restauranger, butiker till entreprenörer och företag inom jord- och skogsnäringen.
– Vi vänder oss framför allt till ägarledda företag. Vi känner den lokala marknaden väl och vet hur vi ska möta den på bästa sätt. Att skapa ökad lönsamhet i våra kunders affärer är vår huvudambition, säger Karin Åkesson, kontorschef i Halmstad. Hon poängterar även att det viktigaste är att företagare, som tar alla beslut i vardagen, vet hur den egna verksamheten mår och utvecklas.

Unika på marknaden
De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter, skogsbruksplaner samt generationsskiftesfrågor.
Genom att LRF Konsult har jurister och affärsrådgivare nära till hands kan kunderna i ett tidigt skede och på ett enkelt sätt få kontakt med rätt kompetens.
– Våra juristtjänster leder till att kunderna har en säkrare tillvaro med fler och bättre avtal. Våra affärsrådgivningstjänster utnyttjas av de företagare som vill förstärka sitt företags ekonomiska utveckling. Vi blir unika på marknaden när vi kombinerar våra medarbetares kompetenser inom våra olika tjänsteområden, poängterar Karin.

Ny teknik är inte allt
För att möta marknadens behov där allt mer går mot digitalisering av nyckeltjänster satsar LRF Konsult mycket på ny teknik inom samtliga tjänsteområden. Utvecklingen av MittKontor är ett exempel, här får kunderna möjlighet att samla allt som rör företagets ekonomi på ett ställe i en molnbaserad tjänst. Ambitionen bakom satsningen är att göra det enklare för kunderna att sköta sina företag.
– Vi har väldigt stora ambitioner när det gäller att utveckla framtidens effektiva tjänster kring affärsrådgivning och redovisning.Vi ska vägleda våra kunder in i nya arbetssätt, snart blir bokföring på nätet standard även för de allra minsta bolagen. Vi lanserar en tjänst under hösten, digital skogsägare, och kommer inom kort att komplettera med digitalt lantbruk.
Karin Åkesson ser fram emot teknikutvecklingen men är samtidigt mån om att berätta att det personliga mötet aldrig går att ersätta:
– Det är under det personliga mötet som långvariga relationer och engagemang grundas, det kommer vi aldrig att tumma på även om vi kommer att hålla oss uppdaterade med ny teknik.