Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

LRF Konsult – mycket mer än ekonomi

Att skapa ökad lönsamhet för kunderna är viktigast för LRF Konsult. Varje affärsrörelse är unik, samtidigt som det finns gemensamma grunddrag och utmaningar som alla typer av verksamheter brottas med. Nyckelfrågor kretsar framförallt kring tillgång och efterfrågan. Finns det en marknad för min produkt eller tjänst? Hur kan marknaden utvecklas? Vilka är de främsta orsakerna till att en del företag lyckas mycket bra men andra inte?

LRF Konsult hjälper företag med alla typer av affärsrelaterade frågor. Tack vare mångårig kompetens inom allt från affärsrådgivning och juridik till redovisning och fastighetsförmedling kan man lösa det mesta vid kontoret i Nyköping. Ungefär hälften av kunderna är verksamma inom någon av de gröna näringarna, LRF:s ursprung, men LRF Konsult välkomnar alla typer av verksamheter.

Lönsamhet i fokus
LRF Konsult arbetar framförallt med små ägarledda företag. Alla företagare behöver göra jämförelser med branschen för att kunna fatta bra beslut, det kan LRF Konsult bland annat hjälpa till med.
– Vi bidrar med mycket mer än ekonomitjänster och redovisning. Våra rådgivningstjänster har alltid lönsamhet i fokus, ibland behöver det inte handla om omfattande förändringar för att skapa ökad lönsamhet i ett företag. Vi kan snabbt identifiera eventuella hinder och bistå med rådgivning som hjälper entreprenören fatta bra beslut, berättar Leif Bjerner, kontorschef i Nyköping.
LRF Konsult utvecklar tjänster som riktar sig specifikt till mindre företag med upp till tjugo anställda. Nyföretagarpaketet är ett exempel på en produkt som förenklar vardagen för nyföretagare. Genom samarbete med Nyföretagarcentrum bistår LRF Konsult även med rådgivning för alla som är intresserade av att starta eget.

Skapar samhällsnytta
Genom att LRF Konsult har jurister och affärsrådgivare nära till hands kan kunderna i ett tidigt skede, och på ett enkelt sätt, få kontakt med rätt kompetens. Leif Bjerner lyfter lantbruksverksamhet som exempel då LRF Konsult har ett betydande antal lantbrukare som kunder. På frågan om det finns en framtid för svenska lantbrukare svarar Bjerner ja utan att tveka, och motiverar med:
– Vi har unika förutsättningar i Sverige då vi har en mycket stor tillgång till rent vatten, som djur- och växtnäringen kräver. Dessutom är vi relativt förskonade från många av de sjukdomar som annars tenderar att skada näringen längre söderut. Precis som vårt moderbolag LRF har vi för avsikt att skapa samhällsnytta och eventuella vinster går via moderbolaget tillbaka till samhället i form av finansiering av olika utvecklingsprojekt. Därför är lönsamhet så viktigt för oss, vi vet att det vi gör skapar nytta på flera plan, direkt för våra kunder och indirekt till samhället genom återinvesteringar, understryker Leif Bjerner som avslutning.