Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

LRF Konsult nysatsar i Gävle och Sandviken

Gävle och Sandviken är en viktig marknad för LRF Konsult och därför väljer företaget att satsa på de båda orterna.
– Vi ser goda möjligheter till tillväxt i den här delen av Gävleborg och har därför rekryterat nya chefer till båda kontoren för att kunna ta nästa steg i vår utveckling, säger regionchef Jonas Rosén.

Veronica Wallin är nytillträdd kontorschef i Gävle och kommer närmast från KPMG. I Sandviken finns Patrik Nordin sedan en tid tillbaka. Han är internrekryterad via ett ledarutvecklingsprogram på LRF Konsult. Båda kontorscheferna ser utmaningen och möjligheten i att få vara delaktiga i bolagets fortsatta satsning på marknaden.
– Intresset för LRF Konsult är väldigt starkt i Sandviken och varje vecka har vi nya kunder som söker sig till oss, säger Patrik Nordin.
Med en stark lokal förankring utvecklar och säljer LRF Konsult rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling till ägarledda företag inom alla branscher.
LRF Konsult har funnits på Gävle- och Sandvikenmarknaden sedan 70-talet, men då utgått från kontoret i Sandviken. Sedan 2010 finns kontor representerade på båda orterna.
– En av våra styrkor är att vi finns nära våra kunder. Vi kan erbjuda både lokal kännedom och expertis där du behöver, när du behöver, säger Veronica Wallin och fortsätter:
– Våra kunder finns i alla branscher även om vi traditionellt sett är starka inom skog och jordbruk på vissa orter i landet.

En stor bredd
– Vi är unika på marknaden i och med att vi har en bredd inom alla våra affärsområden. Vi har specialister inom både juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling, berättar Veronica Wallin.
De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter och skogsbruksplaner samt generationsskiftesfrågor.

Bäst i Sverige
– Vi har som mål på LRF Konsult att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag inom ett par år och då krävs Sveriges bästa medarbetare. Just nu pågår ett kompetenslyft i hela organisationen.
Företaget satsar också mycket på teknik och utveckling för att ligga i framkant inom alla tjänsteområden.
Just nu pågår ett utvecklingsprojekt som heter ”MittKontor”. I korthet är MittKontor ett digitalt kontor där du samlar allt som är viktigt för att driva ditt företag samt har tillgång till en rad av LRF Konsults tjänster direkt i datorn eller mobilen. Syftet är att göra det enklare för kunderna att sköta sina företag.
– Vi ska möta kundernas förväntningar på effektiva och tekniska lösningar inom alla tjänsteområden i framtiden, men vi får inte glömma bort de personliga mötena med kunderna. Det är då vi skapar relationer och engagemang och har möjlighet att hjälpa företagsamma människor att utveckla sina idéer och drömmar, säger Veronica Wallin.

Kort om LRF Konsult
LRF Konsult har 135 kontor över hela landet från Trelleborg i söder till Luleå i norr och sysselsätter 1500 medarbetare. Det är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder.
LRF Konsult är medlem i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, och helägt av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.