Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ludvikas arbetsmarknad lockar

SCB:s regionala arbetsmarknadsstatistik pekar på fortsatt goda siffror för Ludvika kommun.

– Över en längre tid, de sista tio åren, kan vi se att antalet arbetstillfällen i privat sektor har ökat med närmare 1 400, säger kommunens näringslivschef Lars-Åke Josefsson.
De aktuella siffrorna gäller för perioden 2006-2015. Under de åren har utvecklingen kraftigt och stabilt varit positiv avseende jobben.
– Vi hade tillväxt inom privat sektor även under åren av finanskris, medan vi har sett en stagnation eller viss minskning av antalet anställda inom offentlig sektor.
Lars-Åke Josefsson fortsätter:
– Störst ökning finns inom tillverkningsindustri och företagstjänster.
Att arbetsmarknaden inom Ludvika kommuns gränser går bra visas tydligt av en kraftigt ökad jobbinpendling under tioårsperioden.
– Vi ser att vi i Ludvika har haft en starkare tillväxt än Dalarna som helhet och vi ser också att inpendlingen ökar från alla omgivande kommuner.

En orsak till det är rådande bostadsbrist.
– Vi har klarat tillväxten tack vare inpendlingen. Men vi måste öka bostadsbyggandet, vilket är ett prioriterat område för kommunen.
I sammanhanget välkomnar Lars-Åke Josefsson det av Ludvikahem i dagarna fattade beslutet att bygga ett nytt flerbostadshus i Ludvika centrum, planerat med nära 50 lägenheter.
– Den brist på bostäder vi har i kombination med att kommunen har stor tillväxt gör att det nu finns många aktörer på bostadsmarknaden som intresserar sig för att bygga i Ludvika.