Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Luleå Airport redan helt fossilfri verksamhet

Flygindustrin är ofta debatterad för sin miljöpåverkan. Samtidigt ökar antalet flygresor och det globala behovet av att flyga tycks bli mer omfattande för varje år. Det sätter press på hela branschen att utveckla omfattande miljöprogram. Enbart i Sverige har Swedavia som mål att vara helt fossilfria inom den egna verksamheten till 2020.

Statligt ägda Swedavia driver och utvecklar basutbudet av tio flygplatser i landets nyckelregioner varav Luleå Airport är en.
– Luleå anses vara porten till den norra regionen och nästan alla som ska resa vidare norrut passerar Luleå på ett eller annat sätt. För att föregå med gott exempel har vi redan lyckats uppnå nollvisionen som Swedavia har för 2020. Luleå Airport är redan fossilfri i den egna verksamheten tack vare de investeringar som gjorts under de senaste åren, säger Ann-Christin Viklund, flygstationschef Luleå Airport.

Framstående på miljöområdet
Luleå Airport erbjuder idag reguljär flygtrafik till Stockholm Arlanda, Göteborg Landvetter och Pajala plus ett stort antal charterdestinationer som varierar efter säsong.
– Inrikesflyget står, enligt Sveriges officiella siffror, för cirka en procent av Sveriges koldioxidutsläpp och om man jämför med biltrafiken är en procent lite. Alla trafikslag är viktiga för Sveriges infrastruktur och alla måste intensifiera sitt arbete för att minska klimatpåverkan. Målbilden för det svenska inrikesflyget är att vara fossilfritt år 2030. Här i Luleå görs flera stora satsningar för att minska utsläppen, även när det gäller biltrafiken till och från flygplatsen, berättar Ann-Christin Viklund.
Nya elladdstolpar på våra parkeringar, grön fjärrvärme för uppvärmning av flygplan, snabbladdning för elbilar och ökad tillgänglighet till flygplatsen med kollektivt bussresande är några av satsningarna som genomförts av oss och våra samarbetspartners. Vi har även investerat i miljöanpassade fordon och en tankstation med HVO-bränsle för våra andra fordon. En ytterligare avisningsplatta är på gång att byggas där allt spillvatten och all glykol från flygplansavisningen tas om hand och återvinns.
– Vi vet att vi är framstående på miljöområdet men är fortfarande inte helt nöjda, fortsätter Ann-Christin Viklund.

Bidrar till ökad efterfrågan
En mycket viktig satsning som Swedavia genomför är inköp av fossilfritt flygbränsle motsvarande det som går åt för verksamhetens egna tjänsteresor. Den första andelen fossilfritt flygbränsle som Swedavia köpt är på väg in i verksamheten och i början av januari 2019 kommer en första leverans av bioflygbränsle till Luleå Airport.
Ökad tillgång till bioflygbränsle är en nyckelfaktor för att flyget ska kunna minska sina utsläpp. Uppskattningsvis investerar Swedavia tio miljoner kronor årligen på fossilfritt flygbränsle som kompensation för våra tjänsteresor.
Just nu pågår ett mycket spännande forskningsprojekt på Luleå Tekniska Universitetet kring tillverkning av bioflygbränsle på restprodukter från skogen.
Detta är ett exempel på hur vi tillsammans kan jobba med klimatfrågan från olika håll för att utveckla lösningar som är bra för flyget och vår miljö.
– Det är självklart för Swedavia att arbeta för en starkare utveckling av fossilfritt flygbränsle. Därför investeras det för att efterfrågan på sådant bränsle ska öka, och på sikt även produktionen. Det är en utveckling som går åt rätt håll men som med fördel för alla skulle kunna gå fortare, understryker Ann-Christin Viklund.