Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Luleå bidrar till Sveriges globala position inom rymdforskning

Luleå kommun satsar på näringslivet och det får positiva synergieffekter för hela Sverige. Genom att fokusera mer på rymdforskning bidrar Luleås akademi och näringsliv till att sätta Sverige på kartan. Detsamma gäller på energiområdet, där Luleå kan bli först i världen med storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle.

Sverige ska ha en globalt ledande position inom såväl rymdforskning som förnybar energi. Båda finns med som skarpa inslag på den nationella agendan för ett Sverige som är mer hållbart och som mer aktivt exporterar teknik som främjar hållbarhet i andra delar av världen. Och Luleå kommun, med Luleå tekniska universitet (LTU), Arctic Business Incubator (ABI) samt ett antal regionala företag spelar en nyckelroll i den utvecklingen.

Ledande inom rymdforskning
Utveckling av rymdteknik är en kraftigt växande marknad med många möjligheter. För att ta vara på goda idéer och utveckla dem till innovationer med kommersiell bärkraft inom området har den regionala inkubatorn i Norrbotten, Arctic Business Incubator, fått i uppdrag att driva den nationella rymdinkubatorn ESA BIC Sweden. Det är ESA, European Space Agency, som ligger bakom satsningen, som nu genomförs av Arctic Business Incubator i samarbete med Uppsala Innovation Centre och Innovatum i Trollhättan.
– Vi från kommunens sida ska stötta tillväxten inom rymdteknikområdet genom att samverka med inkubatorn, universitetet och näringslivet. Vi har insett att det finns ett stort samband mellan datacenter och satellit- och rymdforskning, att satsa på fler etableringar av datacenter ligger därför också i vår strategi för framtiden, säger Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande i Luleå.
Arctic Business Incubator i Luleå fångar goda idéer och innovationer och ser till att de blir kommersiellt gångbara exportprodukter. Inkubatorn vänder sig till alla branscher men kommer framledes att ha skarpare fokus på rymd och energi. Det är en naturlig utveckling som kan kopplas till industriernas utveckling i norra Sverige.
– Kommunen arbetar tätt tillsammans med Arctic Business Incubator för att uppnå regeringens rymdstrategi, som pekar på Sveriges unika position med högklassig rymdforskning, Esrange och rymdinkubatorn. Redan nu kan vi märka av att det är en ökad aktivitet med fler företag verksamma inom rymdindustrin, menar Niklas Nordström.

Fossilfritt flygbränsle nästa?
Energi är det andra stora fokusområdet på Luleå kommuns utvecklingsagenda, liksom på Arctic Business Incubators. Ungefär samtidigt som LKAB, Vattenfall och SSAB testar produktion av fossilfritt stål söker forskare vid Luleå tekniska universitet utveckla teknik som kan leda till en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle.
– Ansökan om att få starta testproduktion av flygbränsle baserat på rester från skogsbruket har nyligen lämnats in till Energimyndigheten, upplyser Niklas Nordström.
Bland intressenterna finns både myndigheter som Försvarsmakten samt ett antal privata aktörer. Inom Försvarsmakten har man redan hunnit testa importerat biobränsle i JAS-plan, vilket gav goda resultat. Intresset sporrar utvecklingen.
– Detta kan vara startskottet för en grön omställning inom flygindustrin. Fler intressenter har redan hört av sig och vi räknar med ett större samarbete framöver, avslutar Niklas Nordström med.