Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Luleå Science Park tar vara på alla utvecklingsmöjligheter

På Luleå Science Park erbjuds flexibla verksamhetslokaler i en teknikintensiv miljö. Här får företag unika möjligheter att växa tillsammans med andra i anslutning till några av regionens främsta utvecklingspartners som Arctic Business Incubator, Go Business, Luleå tekniska universitet, LTU Business, LTU Career Center och Teknikens hus.

Luleå Science Park är en innovationsdriven och kunskapsladdad miljö där merparten av företagen driver IT-relaterad verksamhet. Många av företagen fokuserar på teknikutveckling och konsultverksamhet, och ytterligare några har test och analys som huvudområde. Tillsammans står de för ett kluster som sätter Luleå på kartan över framstående teknikstäder.

Växer med teknikinnovationer
Luleås företag är generellt bra på att utveckla innovationer. Det märks inte minst genom de senaste årens framgångar hos de befintliga företagen i Luleå Science Park. För att främja ytterligare tillväxt samarbetar Luleå Science Park med regionala inkubatorer, teknikkluster och med universitetet. Målet är att Luleå ska bli bäst i Sverige på teknikinnovationer.
I Luleå Science Park sitter idag runt 100 företag som tillsammans har över 1400 anställda. Och mer är på gång. Här finns en samverkanskultur utöver det vanliga. För företag som upplever en tillväxtutmaning eller som vill utöka sitt hållbarhetsperspektiv kan Luleå Science Park stötta eller föreslå en eller flera samverkanspartners som sitter i parken.
Externt kapital är en ständigt aktuell fråga och även här kan Luleå Science Park hjälpa till. Tack vare kontakt med inkubatorer, andra science parkmiljöer och universitetets innovationsmiljö finns goda resurser att tillgå. Även andra typer av externa investerare finns med i kontaktnätet.

Nytt bolag för samverkan
Visionerna för Luleå tekniska universitets utveckling och mål att få en bättre integration med det intilliggande Luleå Science Park uttrycktes i campusplanen för lärosätet redan 2013. Luleå Science Park bygger alltså på en verksamhet som har funnits i Luleå länge. Själva företaget är emellertid nystartat för att tydliggöra fokus på tillväxt genom samverkan.
– Det är tydligt att Luleå går från att vara en traditionell industristad till en teknik- och kunskapsdriven stad. Facebook bygger sin tredje serverhall här och det är klart att det är en utveckling som ger ringar på vattnet. Det ska vi ta vara på och vidareutveckla, säger Tore Johnsson, som är vd för nya Luleå Science Park, och som ser fram emot att ta verksamheten till nästa nivå tillsammans med företagen i parken, universitetet och inkubatorer.