Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Luleå utvecklas till en besöksstad i världsklass

Att arbeta med varumärket Luleå är av högsta prioritet för utvecklingskontoret på Luleå kommun. Luleå är en av Sveriges mest välbesökta platser med sitt exotiska läge långt uppe i norr. Som skärgårdsstad erbjuder Luleå fantastiska upplevelser i samklang med djur och natur året om.

För drygt ett år sedan tog utvecklingskontoret på Luleå kommun fram en gemensam varumärkesstrategi med bland annat Luleås näringsliv och Luleå tekniska universitet. Med målet att Luleå skulle bli mer attraktivt för invånare, inflyttare, besökare och företag. Visionen omfattar även att arbeta för att studenterna vid Luleå tekniska universitet ska få en starkare relation till Luleå även utanför universitetet.
– Det är viktigt att vi verkligen bygger långsiktliga relationer med våra studenter, förklarar utvecklingschef Anna Degerman. Näringslivet har mycket att hämta i form av ny kompetens via våra studenter, vi vill arbeta för att behålla kompetensen i Luleå. Förutom att studenterna kommer ut på företag och gör sina examensarbeten kan man även tänka sig ett utökat utbud av aktiviteter för studenter här i centrum. Kunskapsutbyte är något som alltid ska prioriteras.

Aktivitet året om
Besöksnäringen är utan tvekan en av Sveriges snabbast växande näringar just nu. Luleå har tagit tillfället i akt och satsar på utveckling av Luleås särpräglande värden som naturnära upplevelser, musik och matkultur.
– Vi vill stå för ett gott värdskap för våra besökare och visa vad Luleå har att erbjuda. Kommunen har startat Visit Luleå AB tillsammans med näringslivet för att stärka Luleå som besöks- och handelsstad. Genom Visit Luleå marknadsför vi vad vår stad står för och vilka unika värden som finns just här. Att vi har ett aktivt friluftsliv året om samt idrott på elitnivå är en annan sak som utmärker oss.
Luleåborna är aktiva utomhus året runt, under hela december anordnas exempelvis aktiviteter i Stadsparken som också är berömd för sin utställning av prisbelönta isfigurer. Luleå är en av få städer i världen där man kan åka skridskor på havet, en isbana mitt i staden.

Mycket talar för Luleå
Luleå är en snabbväxande stad och kännetecknas framför allt av en stark drivkraft med god entreprenörsanda och en positiv befolkningsutveckling.
– Eftersom vi ser att trenden håller i sig så har det beslutats att vi ska bygga bostäder för 10 000 nya invånare på kort sikt. Vi behöver även fler hotell som kan ta emot alla besökare och konferensgäster. För att utveckla upplevelser kring vår fantastiska skärgård har vi också inlett ett samarbete med våra grannkommuner längs Bottenvikens skärgård, fortsätter Anna Degerman.
Det finns mycket som redan talar för Luleå som en besöksstad i världsklass. Och mer ska det bli.