Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Lumire vill få Luleå att källsortera dubbelt så bra

Luleå MiljöResurs AB, Lumire, ska hjälpa Luleås invånare och företag att bli minst dubbelt så bra på källsortering. Ett viktigt steg i den utvecklingen är att skapa möjligheter i alla rum, det vill säga både hemma och offentligt, för att bekymmerfritt och enkelt kunna källsortera.

Lumire ägs av Luleå Kommunföretag AB och är Luleå kommuns största företag inom avfallsbranschen. Årligen hämtas och återvinns avfall från 38.000 hushåll och cirka 700 företag i Luleå. Totalt hanteras 55.000 ton avfall per år inom Lumire, som har ett 70-tal anställda som arbetar med att skapa miljönytta för hela Luleå.

Skapar intresse för källsortering
I samarbete med Luleå Basket marknadsför det kommunala avfallsbolaget tjänster som gör det enklare att källsortera var man än är – till exempel på en basketmatch. Genom att tillhandahålla kärl på plats har Lumire lyckats få upp källsorteringen avsevärt i arenan, med lite hjälp på traven från ungdomsspelare som entusiastiskt har visat arenabesökare hur källsortering går till. Allt är ett sponsringssamarbete mellan Lumire och Luleå Basket.
– Detta är ett exempel på hur man kan jobba för att skapa intresse och vi är mycket nöjda med utfallet, säger Lumires vd Erik Öhrling. Våra värdeord är hjälpsamhet, ansvar, respekt och engagemang och samtliga tydliggörs i samarbetet med Luleå Basket. Vi kommer att fortsätta enligt målbilden trägen vinner.

Vill nå alla
Jordens resurser är ändliga och att få fler att källsortera på idrottsevenemang är ett steg i rätt riktning, men för att nå alla krävs mer. Lumire har i samband med företagets 100-årsjubileum bytt namn för att understryka ambitionen – att vara en miljöresurs för Luleås invånare och företag.
– Vi kommer att satsa ännu mer på att nå ut med vårt budskap om att det är lätt att göra rätt, fortsätter Erik Öhrling. Vi tillhandahåller miljötjänster som gör det enklare för luleborna att sortera och återvinna på rätt sätt. Mycket handlar om attityd och inställning till sortering och därför fokuserar vi mycket på att inspirera och engagera.
Samarbetet med Luleå Basket är ett exempel på inspirationsarbete. Ett annat är Lumires engagemang i skolor runtom i Luleå. I samarbete med Miljöskolan går Lumire ut till alla femteklassare i kommunen, som utöver en utbildning på området källsortering även får möjligheten att delta i en tävling. Tanken är att barnen ska berätta hemma om källsortering vilket de också gör. Samarbetet kommer att fortsätta under 2019.