Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Luna Group erbjuder verktyg för bättre affärer

Verktygsdistributören Luna Group har i över 100 år hjälpt sina kunder att hålla löften gentemot deras kunder. Väldigt få, om någon, har en lika hög servicegrad som Luna Group, som nu storsatsar på tillväxt över hela Sverige tillsammans med tusentals trogna kunder.

Luna Group har över 50.000 artiklar från mer än 500 olika varumärken i sitt sortiment. Att vara heltäckande har allt att göra med att även vara kundens första val, och det genom att skapa underlag för lönsamhet. Genom att samla sina inköp till en eller ett fåtal leverantörer kan kunderna spara stora resurser – och då inte bara tidsmässigt.
– Vårt främsta mål är att ge kunderna en bekymmersfri vardag, så att de istället kan koncentrera sig på att utveckla sina verksamheter. När våra kunder utvecklas så utvecklas vi också, säger Oscar Fredell, vd på Luna Group.

Förklaringen är enkel. Genom att samla inköp och leveranser hos en samarbetspartner i stället för hos flera leverantörer, minskas totalkostnaderna. Det ger färre leveranser att hantera, lägre bundet lagerkapital och mindre tid spenderad på administration. Det är dock bara möjligt att uppnå med en rutinerad partner som utöver ett brett sortiment även kan erbjuda korta leveranstider och smidig orderhantering. Det kan Luna Group.

Rätt sak i rätt tid
En annan del av arbetet med att erbjuda tjänster för en bekymmersfri vardag handlar om att Luna Group kan sköta leverans av verktyg och andra förnödenheter direkt från tillverkare till slutkund. Det tack vare ett mycket sofistikerat logistiknätverk, nu med utgångspunkt från Göteborg.
Genom Luna Groups breda sortiment kan kunderna utöka sina egna erbjudanden från att endast tillhandahålla varumärken och produkter med hög omsättning – till att faktiskt kunna erbjuda ett brett sortiment av long tail-produkter med höga vinstmarginaler. Och det finns mer att hämta – försäljningen kan öka med upp till 20 procent även om det handlar om lågvolymprodukter, tack vare att rätt sak finns tillgänglig i rätt tid. Snacka om mervärde i att samarbeta med Luna Group.
– Det absolut viktigaste är att vi kan leverera exakt de produkter och kvantiteter som våra kunder och i nästa led deras kunder efterfrågar, närsomhelst och varsomhelst. Eftersom vi kan leverera direkt till våra kunders kunder, så bidrar vi även till att minska behovet av lagerhållning och därmed även kundens kostnader för det, upplyser Oscar Fredell.

Mot nya höjder
Luna Group har byggt ett ultramodernt lager i Göteborg. Huvudkontoret är kvar i Alingsås. Satsningen på Göteborg är en del i att Luna Group ska kunna hålla sina löften och snabbt få ut varor till kunder över hela Sverige.
– Vi kommer att växa mycket framöver, både med våra egna produkter samt andras varumärken. Med en ännu effektivare organisation, ett supermodernt lager inte minst, så kommer försäljningen sannolikt att nå nya höjder, tror Oscar Fredell.