Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Lundbergs bygger nytt!

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige, som nu blir ännu större.
På kort tid har bolaget förvärvat fastigheter för 1,3 miljarder kronor och dessutom byggs nya fastigheter för drygt en miljard!

En tredjedel av Lundbergs fastighetsbestånd finns i Norrköping och Linköping. Majoriteten av investeringarna är gjorda i dessa bägge städer och just nu pågår ett nybyggnadsprojekt i respektive stad. I Linköping byggs ett nytt kontorshus mitt i city. Handelsbanken och KPMG är klara hyresgäster och uthyrningsarbetet pågår för resterande ytor.
– Vi märker ett stort intresse för moderna kontor i såväl Linköping som Norrköping. Visst är hyran något högre per kvadratmeter, men det kompenseras av den yteffektivitet som uppnås i ett nybyggt hus, säger Roger Ekström, vice VD i Fastighets AB L E Lundberg.
I Norrköping pågår färdigställandet av en bostadsfastighet mitt i city. Det blir 112 hyresrätter med inflyttning i början av 2014. Uthyrningen går bra och mer än hälften av lägenheterna är redan uthyrda.
– Vårt fastighetsbestånd är i stort sett koncentrerat till stadskärnorna i samtliga orter vi finns i. Centrala lägen är alltid attraktiva, oavsett om det handlar om butiker, kontor eller boende, säger Roger Ekström.

Anrikt östgötskt bolag
Bolaget startades 1944 av Lars-Erik Lundberg i Norrköping, där huvudkontoret fortfarande ligger.
Lars-Eriks inriktning blev tidigt att sträva efter att behärska hela byggprocessen från mark till färdig produkt, så kallad byggmästerirörelse.
Geografiskt etablerades verksamhet på många håll i Mellan- och Sydsverige under 1950- och 1960-talen. Under samma period breddades också byggnadsverksamheten till att omfatta även kontors- och affärshus.
Parallellt med fastighetsrörelsen inleddes i slutet av 1970-talet en breddning av koncernens verksamhet och under 1980-talet gjordes en rad investeringar i nya branscher.
Fastighetsbolaget ägs till 100 procent av det börsnoterade investmentbolaget L E Lundbergföretagen AB, där grundaren Lars-Erik Lundbergs son, Fredrik Lundberg, är VD.
– Inom fastighetsrörelsen är vår affärsidé att vi ska finnas i kommuner som har en god tillväxt. Vi finns i 14 kommuner och vill leva nära varje marknad, därför har vi egen personal på alla förvaltningstjänster. Hyresgästerna ska veta att den som klipper gräset utanför deras bostad är en ”Lundbergare”, säger Roger Ekström.
Bolaget har idag cirka 200 anställda.

Både bostäder och lokaler
Totalt har Lundbergs lika andel bostäder och kommersiella lokaler, men i Östergötland är övervägande andel lokaler.
På bostadssidan erbjuds allt från studentbostäder till stora paradvåningar och på den kommersiella sidan finns ett stort antal kontor och butiker – allt från enmanskontor och små butiker till stora revisionsbyråer, statliga verk och fullfjädrade gallerior.
I Linköping äger Lundbergs varuhusen Gyllen, Galleria Gränden och kvarteret Braxen där bland annat Åhléns varuhus ligger. Kvarteret Braxen ska under det kommande året byggas till med både butiker och kontor.
I Norrköping är galleriorna Linden och Spiralen flaggskeppen, men även här har man investerat i nya kontor.
– Kvarteret Lyckan stod färdigt sommaren 2011 och där finns bland annat Transportstyrelsen, som hyr 11 000 kvadratmeter kontor, säger Roger Ekström.

Vill minska miljöbelastningen
Lundbergs satsar långsiktigt på att skapa en hållbar utveckling och miljö. Tack vare ständiga förbättringar av byggteknik, modernare teknik i fastigheterna och bättre förståelse inom företaget vill man även framöver arbeta för att minska miljöbelastningen. Bolaget är miljö- och energicertifierade sedan flera år.
Roger Ekström menar att miljö och energi är viktiga frågor för ett fastighetsbolag.
– Dels är det viktigt för våra barns framtid, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Taxorna för el, värme och vatten har ökat dramatiskt de senaste åren. För att det ska vara någon form av ekonomi att förvalta fastigheter så måste man energieffektivisera och därmed blir det också miljövänligt, avslutar han.